MƐBORIMƐ WÉÌTÌ - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of MƐBORIMƐ WÉÌTÌ in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Mɛborimɛ wéìtì wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in MƐBORIMƐ WÉÌTÌ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12