Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - GENESE

GENESE 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abram ena mauri laḡanidia na taurahanai-ta-ahui taurahani-ta negana ai, Iehova ese ienai e hedinarai, e hereva henia, eto, Lau na Siahu Diravana; lau vairagu ai ba raka mai maoromaoromu ida;
2taravamu aina atua raruosi eda, bona garamu baina hahutumadia.
3Bena Abram na tano ai e goru diho; bena Dirava ese e hereva henia, eto,
4Lau ese taravamu na atuamu: bese diaḡau do ba havaradia lau daigu ai.
5Ladamu danu basie hatoa lou “Abram”, a ladamu bae hatoa “Abraham”, badina be bese diaḡau ihavaradia tauna ai vada na halaomu.
6Garamu lau ese baina hahutumadia, bese idau-idau do ba havaradia, hanua pavapavadia danu oiemu amo bae vara.
7Taravamu na atuamu be lau ese baina badinaia ita raruosi eda, bona garamu murimu ai bae vara edia, ela bona uru iboudiai, baine mia hanaihanai taravatuna: emu Dirava ai bona murimu ai bae vara garamu edia Dirava ai do bainala.
8Oi ese o noholaia hedoa-hedoamu tanona na oi bona murimu ai bae vara garamu danu baina henimui, Kanaan tanona idoinai na umui emui ela bona hanaihanai: lau na emui Dirava ai bainala.
9Dirava ese Abraham ma e hamaoroa, eto, Oi danu egu taravatu do ba badinaia, oi bona murimu ai bae vara garamu ela bona uru idoidiai.
10Ba badinaia, bona murimu ai bae badinaia. taravatuna binai: emui maruane iboudiai bae peritomedia,
11kopimui bae ivadia, eda taravatu toana.
12Uru iboudiai lalodiai, vara matamata mamaruanedia edia vara dinadia bae taurahani ai na bae peritomedia, umui emui ai bae vara memerodia, bona emui hesiai hahinedia ese emui ruma ai bae havaradia memerodia, idau bese memerodia edia bese taudia ediai ba hoidia danu bae peritomedia.
13Emui ruma ai bae vara memerodia bona ba hoidia memerodia, iboudiai ba peritomedia: unu amo egu taravatu toana na kopimui ai baine mia, badina be ia na mia-hanaihanai taravatuna.
14A maruane ta basiema peritomea, ia na asi ahuna ena bese ai; ia na egu taravatu itata-utuna tauna.
15Dirava ese Abraham ma e hamaoroa, eto, Adavamu Sarai ladana basio hatoa lou “Sarai”, a ladana ba hatoa “Sara”.
16Lau ese baina hanamoa, natumui ta baine vara: momokani, baina hanamoa, ia na bese idau-idau sinadia ai bainela; hanua pavapavadia ia ese baine havaradia.
17Bena Abraham na tano ai e goru diho, to lalona ai e kiri, eto, Ena mauri laḡanidia na sinahu-ta tauna ese natuna baine havaraia a? Sara danu ena mauri laḡanidiana taurahani-ta-ahui be baine mara a?
18Bena Abraham ese Dirava e noia, eto, Ismael na oi vairamu ai bema noho bema namo.

19A Dirava ese Abraham e haere henia, eto, Lasi, adavamu Sara ese natumu ta baine havaraia, ladana ba hatoa Isaak. Egu taravatu baina badinaia ienai bona murinai bae vara garana ediai, ela bona hanaihanai.
20A Ismael ome gwauraia herevana vada na kamonai; benaini, vada na hanamoamu, ia besena baine vara, garana bae hutuma; lohia gwauta-rarua ia ese baine havaradia, bese badana ai baina halaoa.
21A egu taravatu na Isaak enai baina badinaia, merona bunai Sara ese baine abia, laḡani vairai.
22Dirava ese ena hereva e hadokoa, bena ia ese Abraham e rakatania.
23Bena Abraham ese natuna Ismael e abia, bona ena hesiai tataudia iboudiai, ena ruma ai e vara taudia bona e hoidia taudia danu, e abidia, iboudiai e peritomedia una dina ai, kopidia e ivadia, Dirava ese e haduaia heḡereḡerena.
24Abraham ena mauri laḡanidia na taurahani-ta-ahui taurahanita, e peritomea negana ai.
25Natuna Ismael ena mauri laḡanidia na gwauta toi, e peritomea negana ai.
26Abraham mai natuna Ismael ida dina tamona ai e peritomedia.
27Ena ruma tataudia iboudiai danu, ena ruma ai e vara taudia bona bese idau edia amo e hoidia taudia, iboudiai na ia ida e pentomedia nega tamona ai.