1 Timɔntee - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of 1 Timɔntee in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri ketirì Timɔntee

There is no description for Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri ketirì Timɔntee yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 1 Timɔntee

1
2
3
4
5
6