Text copied!
CopyCompare
Kàddug Yàlla gi - Yowel

Yowel 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«Jant yooyu, ci boobu bés, bu ma tijjee wërsëgu Yuda ak Yerusalem,
2maay dajale mboolem xeet yi, wàcce leen ca xur wa ñu dippee “Aji Sax jeey àtte.” Fa laay layook ñoom ci mbirum sama ñoñ, mbirum Israyil sama séddoo, bi ñu tasaare ci biir xeet yi, ak sama mbirum suuf si ñu séddoo.
3Sama ñoñ lañu tegoo bant, xale bu góor, ñu weccikoo ab gànc; xale bu jigéen, ñu jaaye biiñ, naan.
4Yeen it waa Tir ak Sidon, ak gox-goxaani Filisti yépp, ana lu ngeen joteek man? Xanaa dama leena def, lu ngeen di feyu? Su ngeen dee feyu nag, ma gaaw leena këpp seen añu jëf ci seen kaw bopp.
5Sama xaalis ak sama wurus, ngeen jël, samay denc yu baax, ngeen yóbbu ca seeni jaamookaay.
6Waa Yuda ak waa Yerusalem, yeena leen jaay Gereg yi, ngir sorele leen ak seen suuf.
7Maa ngii di leen yékkatee foofa, fa bérab ba ngeen leen jaaye, te yeen, maa leen di këpp seen peyu jëf ci bopp.
8Seen doom yu góor ak yu jigéen laay jaay waa Yuda, ñu jaayaat leen waa Saba, doomi réew mu sore.» Aji Sax jee ko wax!
9Yégleleen lii ci biir xeet yi: «Waajal-leen xare, yékkatileen ñeyi xare yi, na xarekat yépp dikk, songi xare.
10Seeni illéer ngeen di tëgg ay saamar, tëgg seeni xepp ay xeej, te na ku néew doole ne: “Jàmbaar laa!”
11Dikkleen gaaw, yeen xeet yépp, ba fépp daj, ngeen bokk daje. Aji Sax ji, foofa ngay yebal say jàmbaar.
12Na xeet yi jóg te songi xare ca xur, wa ñu dippee «Aji Sax jeey àtte,» foofa déy laay toog di àtte mboolem xeet yi, ba fépp daj.
13Dawal-leen sàrt bi, nde ngóob mi ñor na, dikkleen nal, nalukaayu reseñ bi fees na, te mbànd yi rembat na, nde seen bàkkaar a réy.
14Ndaw gàngoori gàngoor ca xuru Àtte ba, nde bésub Aji Sax jee dëgmal ca xuru Àtte ba!
15Jant ak weer giim, biddiiw yi fat seenug leer.
16Aji Sax ji fa Siyoŋ lay ŋare, foofu ca Yerusalem lay àddoo, asamaan ak suuf rëng-rëngi. Waaye Aji Sax jee dib rawtu, ñeel ñoñam, moo dim tata, ñeel bànni Israyil.
17«Su boobaa ngeen xam ne maay seen Yàlla Aji Sax, ji dëkke Siyoŋ, sama tund wu sell, Yerusalem day daldi sell, doxandéem dootu fa jaare.
18«Bésub keroog tund yu mag yi di rogalaat biiñ bu bees, tund yu ndaw yi di xelli meew, dexi Yuda yépp la am ndox di wale, te kër Aji Sax ji, bëtu ndox a cay balle, di suuxat xuru Akasiya ya.

19Misra ag ndànd-foyfoy lay doon, réewum Edom di màndiŋ mu wéet, ndax coxor ga ñu soxore waa Yuda, nde ñoo tuur deretu jaambur ñu deful dara ca seenum réew.
20Yuda lees di dëkke ba fàww, Yerusalem ñeel maasoo maas.
21Seen bakkan bi ma teggilul woon àtteb yoon, bi ko topp, maa koy teggil àtteb yoon, bi ko topp.» Aji Sax ji Siyoŋ lay màkkaanoo.