Yonɑɑsɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Yonɑɑsɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ YONAASƖ TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ YONAASƖ TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Yonɑɑsɩ

1
2
3
4