Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 25

Weiwa Kan 25:13-23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13Eri, mwurin rahn ekei Nanmwarki Akripa oh Pernis ira ahpw ketidohng Sesaria pwe ira en tuhwong oh kasamwo Pestus.
14Mwurin ara ketiketier wasao erein rahn ekei, Pestus ahpw kawehwehiong nanmwarkio duwen kadip akan me uhwong Pohl. E ahpw patohwan, “Mie ohl selidi men me Peliks pwilikihdiong met.
15Eri, ni ahnsou me I pwaralahng Serusalem, samworo lapalap en mehn Suhs akan, oh me mah kan ahpw kedipa oh peki I en kemehla.
16I ahpw ndaiong irail me mehn Rom kan sohte kin epwehnki pangala aramas emen me kedipidipkihda dihp toutou ehu mwohn eh saikinte tuhwong me kedipa kan nan wasahn kopwung, oh pahn ahneki ahnsoun doare pein ih sang kadip akan me uhwong.
17Eri, ni ahnsou me irail koaros pwarodohr wasaht, I sohte kasohlapahla ahnsou; I ahpw mwohndiong nan mwoalen kopwung oh ileklahng ohlo en pakahrdo.
18Irail kan me kedipa ahpw uhda mwohi, ahpw re sohte kedipahki soangen dihp suwed kan me I kihkihong me irail pahn wia.
19Ahpw ihte me irail wia, re akamaikihong duwen pein arail palien lamalam, oh pil duwen ohl emen me melahr me adaneki Sises, me Pohl koasoia me e wie momourte.
20I sohte kak koasoanehdi ia duwen ei pahn kak ale ire dehde ehu ong ire pwukat. I ahpw idek rehn Pohl, ma e pahn pwungki en kolahng Serusalem oh kadeik wasao nin duwen kadip pwukat.
21Ahpw Pohl peki en senselte, oh I en kadaralahng rehn Sihsar, pwe nanmwarki lapalapo en koasoanehdi eh ire. Eri, I koasoanehdi en senselte I lao pahn kak kadaralahng rehn Sihsar.”
22Akripa ahpw mahsanihong Pestus, “Pein ngehi men rong ohl menet.” Pestus ahpw patohwan sapengki, “Komw pahn karonge lakapw.”
23Eri, mandahn rahno Akripa oh Pernis ahpw ketila ni lapalahn kasamw oh wahu oh ketilong wasahn kopwung iangahki me lapalap en sounpei kan oh kaun akan en kahnimwo. Pestus eri ileklahng Pohl; Pohl eri pakahrdo.

Read Weiwa Kan 25Weiwa Kan 25
Compare Weiwa Kan 25:13-23Weiwa Kan 25:13-23