Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Sak

Sak 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ndɛkəl oŋ nəcəŋkəl'im, nəna aka daka! Nəbok nəsəŋɛ-səŋɛ teta pəcuy mpɛ pendebəp nu mɔ!
2Daka donu dente, yɛt yɔsɔm yamos yonu.
3Kɛma konu kɔ gbeti bonu yosumpər mɔrka. Mɔrka mmɛ mɔŋkɔ-yɔnɛ sede nsɛ səndekɔ-sumpər nu kiti mɔ, mɔrka mɔc-sɔm dis donu pəmɔ nɛnc mɔ. Mataka mɛlpəs mamɛ nəwɛtəs daka.
4Nənəŋk! Kəway nkɛ nənagbɔk abəcɛ anu dalɛ mɔ, kəŋkulɛ. Kəbokɛnɛ ka atɛl anu kəŋkɔ kəbɛrɛ Mariki ma asɔdar a darenc dələŋəs.
5Nənacepərɛnɛ doru donu kəsɔtɔ daka dɛlarəm disrɛ kɔ nəŋcepərər tɛfaŋ tonu. Bəkəc yonu yɛnanɛmbərɛ pəmɔ ntɛ asɔŋəs pɔcɔl yeri pɛtəf teta dɔsɔk ndɛ aŋkɔ-fay pi mɔ.
6Nənaboc kiti nəsɔŋɛ padif fum wəlompu, nwɛ ɔntɔgbɛkəl nu mɔ.
7Nəŋaŋnɛ nəkar awɛnc'im aŋa alaŋ, haŋ Mariki pəc-der. Nənəŋk tɔkɔ wəbifti dalɛ ɛŋkar yɛtɛl yɔtɔt ya antɔf mɔ: Ɛncərɛ a mɛnɛ wəcafən ka mɔlɔfɛ kɔ wəka dɛrəŋ dɛlpəs pətuf kərɛsna.
8Nəna sɔ, nəŋaŋnɛ nəkar, nəyeŋk bəkəc, bawo kəder ka Mariki kəlɔtərnɛ.
9Ta nəbokərɛnɛ, awɛnc'im aŋa alaŋ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ ta Mariki eŋkiti nu mɔ. Wəkiti ɔlɔtərnɛ, pəmbɔlɛ fɛ sɔ pəbɛrɛ!
10Awɛnc'im aŋa alaŋ, nəcɛm-cɛmnɛ sayibɛ-e aŋɛ ŋanalok-lokɛ tewe ta Mariki mɔ. Nətubucnɛ kəkar kəbol-bolu ka aŋɛ ŋanabər pucuca mɔ.
11Nənəŋk tɔkɔ səntam kəloku a pəmbɔt aŋɛ ŋanabər pucuca mɔ. Nənane pac-loku kəkar kəbol-bolu ka Yobu, nəncərɛ tɔkɔ Mariki ɛnayɔnɛ kɔ tɛlpəs mɔ. Mariki ɛla nɔnɔfɔr k'ɔmbɔt amera.
12Pənaŋkanɛ, awɛnc'im aŋa, ta nədɛrmɛ darenc, ta nədɛrmɛ antɔf, ta nədɛrəm kədɛrəm nkɛ o nkɛ. Mba «Ɛy» ŋonu ŋɔyɔnɛ «Ɛy», «Ala» ŋonu ŋɔyɔnɛ «Ala», ntɛ tɔŋsɔŋɛ ta nəntɛmpɛnɛ kiti dəntɔf mɔ.
13Fum eyi nu dacɔ nwɛ eyi pəcuca mɔ ba? Pəmar pətola Kanu. Fum eyi pəbotu nu dacɔ ba? Pəleŋəs kəkor-koru.
14Fum wətɔtamnɛ eyi nu dacɔ ba? Pəmar fum wəkakɔ pəwe abeki a kəloŋkanɛ ka alaŋ, ŋatola Kanu tetɔn, ŋabɔy kɔ moro mepic dəromp tewe ta Mariki.
15Kɔ fum ontola Kanu kɔ kəlaŋ-ɛ, kətola kɔn kəndesɔŋɛ wətɔtamnɛ kətamnɛ. Mariki eŋyekti kɔ pəcəmbər, k'ɛnayɔ mes mɛlɛc-ɛ, Kanu kəndeŋaŋnɛnɛ kɔ mi.
16Nəsɔksərɛnɛ kiciya konu, nətolanɛnɛ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ nətamnɛ mɔ. Kətola ka fum wəlompu kəyɔ fənɔntər nfɛ fəntam kəsəkpər mes mɔ.
17Eli fum ɛnayi pəmɔ səna. Pəc-tola pəyeŋki fəp wəcafən kətɔder, kɔ wəcafən ɔntɔtuf haŋ meren maas kɔ yof camət-tin.
18Kɔ Eli ontola sɔ Kanu, kɔ wəcafən ontuf sɔ, kɔ antɔf ŋɔsɔŋ sɔ yokom.

19Awɛnc'im aŋa, kɔ wəkin ɛŋgbaymɛ kance-ɛ, wəlɔma ɛntam kəliŋərnɛ kɔ pəsolnɛnɛ kɔ dɔpɔ da kance.
20Wəkakɔ pəcərɛ ntɛ: Nwɛ oŋsolnɛnɛ wəciya dɔpɔ da Kanu mɔ, endeyac kɔ defi, pəkufun mes mɛlɛc mɛlarəm.