Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahkahn Melkahka Kan - Melkahkahn Melkahka Kan 2

Melkahkahn Melkahka Kan 2:6-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6Peh palimeing mihmi pahn moangei, oh peh palimaun kin damwedamwer ie.
7Lihen Serusalem kan, kumwail inoukihong ie, kumwail kahukihla ni mwaren tie marahra kan oh kasel kan me kumwail sohte pahn kedirapwahla at limpoak.
8I rong ngilen ei mwohnlimpoak. E tangatang kohdo pohn nahna kan, tangatang kodohng ie pohn kisin dohl kan.
9Ei mwohnlimpoak rasehng kasel men, rasehng tie wol pwulopwul men. E kesikesihnen limwahn kehlo. E kilikilengdo nan wenihmwtoko, e mwasamwasahn ie ni didwehweho.
10Ei mwohnlimpoak koasoiong ie. Ohlo Nna, keido ei mwohnlimpoak; ei mwohnlimpoak, kohdo iang ie.
11Ahnsoun kopou imwiseklahr; keteu tokedier;
12wahnrohs kan masalpesengier nansapw akan. Met iei ahnsoun kokoul, ngilen mwuroi kin peipeido sang nan mwaht akan.
13Wahntuhke pik kan tepidahr mat; nan wehwe direkilahr pwohtik pwohmwahu en masal en wain akan. Nna, keido ei mwohnlimpoak; ei mwohnlimpoak, kohdo iang ie.
14Ke rasehng mwuroi men me kin rukuruk nan pwoaren paip. Mweidohng ie I en kilang kaselel en mesomwen oh rong ngilamwahu en ngilomwen.
15Kumwail saikedi kidi en wel kan, kisin kidi en wel kan, mwohn ar pahn kauwehla at mwetin waino ni eh pahn masalpeseng.
16Ei mwohnlimpoak iei ahi, oh ngehi me ah. E kin kamwenge nah pelin sihpw kan nanpwungen kiepw kan
17lao lel engitik en nimenseng eh kin ipido oh rotorot kin sohrala. Pwurodo, ei mwohnlimpoak, rasehng kasel men, rasehng tie wol en nanwel pohn nahna kan en Peder.

Read Melkahkahn Melkahka Kan 2Melkahkahn Melkahka Kan 2
Compare Melkahkahn Melkahka Kan 2:6-17Melkahkahn Melkahka Kan 2:6-17