Isɑku - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of Isɑku in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Isɑku wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri

There is no description for Isɑku wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Isɑku

1
2
3
4
5