Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Aiseia - Aiseia 10

Aiseia 10:28-32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
28Karis en imwintihtio kalowedier kahnimw Ai. Re dauliher Mikron! Re pwilikihdi ar dipwisou kan nan Mikmas!
29Re kotelahr wasahn koto oh pahn pweidi nan Kepa! Tohn kisin kahnimw Rama masepwehkadahr, oh tohn kahnimw en Nanmwarki Sohl nan Kipea tangehrdoui.
30Kumwail weriwer, tohn Kallim! Kumwail rong, tohn Laisa! Kumwail sapeng, tohn Anadod!
31Mehn Madmena oh Kepim tangatangehr reperepen mour.
32Rahnwet imwintihti ko miher nan kisin kahnimw en Nop, oh re roakoaroak kumwut ong Nahna Saion, nan kahnimw en Serusalem.

Read Aiseia 10Aiseia 10
Compare Aiseia 10:28-32Aiseia 10:28-32