Text copied!
CopyCompare
Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ - 2 Pitao

2 Pitao 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, xwɨyɨ́á wɨ́á rókiamoagɨ́áwa —Awa Gorɨxo “E éɨ́rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋɨ́pɨnɨ oyaneyɨnɨrɨ yagɨ́áwarɨnɨ. Awa eŋíná nɨrɨro eagɨ́ápɨ tɨ́nɨ sekaxɨ́ amɨpí Ámɨnáo, yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋo rɨŋɨ́ wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwáone searɨŋwápɨ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á apɨ seyɨ́né ámɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨro píránɨŋɨ́ omópoyɨnɨrɨ dirɨrɨ́ seaimɨ nánɨ eŋíná payɨ́ wɨna nearɨ mónapɨŋanigɨnɨ. Agwɨ enɨ axɨ́pɨ nerɨ ámɨ wɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ.
3Xwɨyɨ́á nepa imónɨŋɨ́ rɨmɨ́ rɨpɨ nánɨ “Ayɨ́ aŋɨpaxɨ́rɨ́anɨ?” yaiwíɨ́rɨxɨnɨ. Sɨ́á yoparɨ́yɨ́ tɨ́ŋíná ámá rɨperɨrɨ́ seamepɨ́rɨ́áyɨ́ seyɨ́né wé rónɨŋɨ́ yarɨŋagɨ́a nɨseanɨro wigɨ́ ɨ́eapá winarɨŋɨ́pɨ nɨxɨ́dɨro nánɨ rɨperɨrɨ́ nɨseamero
4re searɨpɨ́rɨ́árɨnɨ, “Segɨ́ mimáyo dánɨ ‘Ámɨ nɨweapɨmɨ́árɨnɨ.’ searɨŋɨ́yɨ́ rɨxa ná gi weaparɨnɨ? Negɨ́ ápowa rɨxa pegɨ́ámɨ aiwɨ amɨpí xwɨ́árí tɨ́nɨ aŋɨ́na tɨ́nɨ iwamɨ́ó imónɨŋe dánɨ imónɨŋɨ́yɨ́ sɨnɨ axɨ́pɨ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋwɨnɨ.” searɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.
5Rɨperɨrɨ́ e nɨsearɨróná rɨpɨ nánɨ dɨŋɨ́ arɨ́á ikeamopɨ́rɨ́árɨnɨ. Eŋíná Gorɨxo xwɨyɨ́á ráná aŋɨ́na imónɨrɨ xwɨ́árí iniɨgɨ́yo dánɨ nimónɨrɨ́ná iniɨgɨ́yo ínɨmɨ eŋe dánɨ sɨŋánɨ imónɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ.
6Iniɨgɨ́ tɨ́nɨ enɨ Gorɨxo xwɨ́á íná imónɨŋɨ́rí “Xwɨrɨ́á oikɨxenɨ.” ráná iniɨgɨ́ waxɨ́ nɨróga nɨwiápɨ́nɨmearɨ ámá xwɨ́árímɨ ŋweagɨ́áyo anɨ́nɨmɨxɨŋɨ́ aiwɨ apɨ nánɨ arɨ́á nikeamoro rɨperɨrɨ́ searɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.
7E nerɨŋɨ́ aiwɨ aŋɨ́na tɨ́nɨ xwɨ́árí tɨ́nɨ agwɨ ríná imónɨŋɨ́piaú xwɨyɨ́á axoyápimɨ dánɨ rɨ́á nɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ rárɨnɨnɨ. Sɨ́á ámá xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyo xwɨyɨ́á numeárɨrɨ wanɨ́nɨmɨxɨnɨ́áyi imónɨ́e nánɨ rárɨnɨnɨ.
8E nerɨ aí dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, seyɨ́né searɨmɨ́ rɨpɨ nánɨ rɨ́wɨ́ mukɨnɨmopanɨ. Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ xwiogwɨ́ 1,000 nɨpwerɨ aí sɨ́á ná wɨyinɨ́nɨŋɨ́ órarɨŋɨ́rɨnɨ. Sɨ́á ná wɨyinɨ nórɨrɨ aí xwiogwɨ́ 1,000 nɨŋɨ́ pwearɨŋɨ́rɨnɨ.
9Ámɨnáo noneyá mimáyo dánɨ “Ámɨ nɨweapɨmɨ́árɨnɨ.” nearɨŋɨ́pɨ nánɨ ámá wí “O rɨxa mɨweapɨ́ yómɨŋɨ́ yarɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ e mɨyarɨnɨnɨ. Nene nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweanɨ. Yómɨŋɨ́ ayɨ́ rɨpɨ nánɨ yarɨnɨ. Ámá wí manɨ́nɨpa ero nɨ́nɨ wigɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ mamoro éɨ́rɨxɨnɨrɨ nánɨ sɨnɨ yómɨŋɨ́ yarɨnɨ.
10E nerɨ aí sɨ́á o ámɨ nɨweapɨnɨ́a nánɨ Ámɨnáoyáɨ rɨnɨŋɨ́yi “Ámá ɨ́wɨ́ meámɨnɨrɨ rɨ́a barɨnɨ?” mɨyaiwí maiwí ŋweaŋáná wímeaarɨŋɨ́pa sɨ́á ayi enɨ axɨ́pɨ e seaímeanɨ́árɨnɨ. Sɨ́á ayi aŋɨ́ pɨrɨ́ ɨwɨ́ tɨ́nɨ rɨ́á nɨnɨrɨ anɨpá imónɨrɨ amɨpí aŋɨ́ pɨrɨ́yo dánɨ wɨ́á ónarɨŋɨ́yɨ́ nɨ́nɨ rɨ́mɨmenɨŋwɨ́ neánɨrɨ́ná rɨ́á nowárɨrɨ xwɨ́árí tɨ́nɨ amɨpí xwɨ́áyo yarɨŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ nɨ́nɨ rɨ́á nɨnɨrɨ yayɨmɨ́ yowárɨrɨ enɨ́árɨnɨ.
11Apɨ nɨpɨnɨ rɨ́á e nowárɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ seyɨ́né ámá Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pimɨ xɨ́dɨro wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ ero yarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ nimónɨro axɨ́pɨ éɨ́rɨxɨnɨ.
12E nerónáyɨ́, sɨ́á Gorɨxo Bɨnɨ́áɨ rɨnɨŋɨ́yi “Gíná parɨmonɨ́árɨnɨ?” nɨyaiwiro aŋɨ́nɨ ayɨ́ rɨrɨxáɨ́nɨŋɨ́ nero mónaparɨŋoɨ. Sɨ́á ayimɨnɨ aŋɨ́na rɨ́á nowárɨrɨ aŋɨ́ pɨrɨ́yo dánɨ wɨ́á ónarɨŋɨ́pɨ rɨ́mɨmenɨŋwɨ́ neánɨrɨ́ná íkimɨmɨ́ enɨ́árɨnɨ.
13E nerɨ aí xɨ́o sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ nearɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nene aŋɨ́ sɨŋɨ́ wɨna tɨ́nɨ xwɨ́á sɨŋɨ́ wɨrí tɨ́nɨ imónɨnɨ́ápiaú —Apiaúmɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́ánɨ ŋweapɨ́rɨ́ápiaúrɨnɨ. Apiaú nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaŋwɨnɨ.
14Ayɨnánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né apiaú nánɨ wenɨŋɨ́ nero nɨŋwearo nánɨ Gorɨxo píránɨŋɨ́ nɨwayɨrónɨrane ŋweaŋagwɨ oneanɨnɨrɨ rɨ́wɨ́ sɨwɨ́á mɨyí “Amɨpí bɨ nánɨ rɨ́á mɨmeárɨnɨpa nerane íkwɨráɨ́nɨŋɨ́ sɨyikwɨ́ mínɨ́ éwanɨgɨnɨ.” nɨyaiwiro nɨyunɨro éɨ́rɨxɨnɨ.
15E neróná negɨ́ Ámɨnáo aŋɨ́nɨ ámɨ mɨweapɨ́ yómɨŋɨ́ yarɨŋɨ́pɨ nánɨ re yaiwíɨ́rɨxɨnɨ, “Ámá obaxɨ́yo yeáyɨ́ uyimɨxemeámɨ́ánɨrɨ yarɨnɨ.” yaiwíɨ́rɨxɨnɨ. Negɨ́ nɨrɨxɨ́meáo Poro enɨ dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moŋɨ́ Gorɨxo sɨxɨ́ umímoŋɨ́pimɨ dánɨ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ́ná axɨ́pɨ rɨpɨ́nɨŋɨ́ nɨrɨrɨ nearɨ seamónapɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ e yaiwíɨ́rɨxɨnɨ.
16Payɨ́ o eaarɨŋɨ́yɨ́ nɨ́nɨ apɨ nánɨ enɨ axɨ́pɨ nɨrɨrɨ eaarɨŋɨ́rɨnɨ. Xwɨyɨ́á payɨ́ ayo eánɨŋɨ́yɨ́ wí sɨŋánɨ mipɨmónɨŋagɨ nánɨ apaxɨ́ mé nɨjɨ́á imónɨpaxɨ́ mimónɨnɨ. Ámá majɨ́á nikárɨnɨro dɨŋɨ́ bɨ bɨ momearɨgɨ́áyɨ́ xwɨyɨ́á apɨ ikweakwɨ́mɨ́ nɨrɨro rarɨgɨ́árɨnɨ. Xwɨyɨ́á Gorɨxoyá Bɨkwɨ́yo rɨnɨŋɨ́yɨ́ ámɨ wí enɨ ikweakwɨ́mɨ́ nɨrɨro xeŋwɨ́nɨ nɨrɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ sɨ́á yoparɨ́yi imónɨnɨ́e nánɨ rɨ́á meárɨnarɨgɨ́árɨnɨ.
17Ayɨnánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, apɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋagɨ́a nánɨ ámá rɨ́á xearɨmɨxarɨgɨ́áyɨ́ sɨpí nero xeŋwɨ́mɨnɨ warɨ́ná seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ éwapɨ́gɨ́ inɨro Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro sɨ́kɨ́kɨ́nɨŋɨ́ onɨgɨ́áyɨ́né piéroro epɨ́rɨxɨnɨrɨ awínɨŋɨ́ rónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.
18Niaíwɨ́ apɨ́roarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ seyɨ́né ámáyo ayá urɨmɨxarɨgɨ́ápɨ xwé napɨ́róa urɨ nɨjɨ́á negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso, yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋo nánɨ imónɨgɨ́ápɨ apɨ enɨ xwé napɨ́róa urɨ éwɨnɨgɨnɨ. Agwɨ rínáranɨ, ná rɨ́wɨ́yoranɨ, omɨ anɨŋɨ́ íníná seáyɨ e uméwanɨgɨnɨ. “E éwanɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.