Text copied!
CopyCompare
Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ - 2 Pitao

2 Pitao 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saimonɨ Pitaonɨ —Nionɨ Jisasɨ Kiraisoyá xɨnáínɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiirɨ wáɨ́ wurɨmeirɨ yarɨŋwáyɨ́ wonɨrɨnɨ. Nionɨ payɨ́ rɨna seyɨ́né Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ dɨŋɨ́ wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwáone ɨ́á nɨxɨrɨrane wɨkwɨ́roarɨŋwápɨ ɨ́á nɨxɨrɨro wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́né nánɨ —Seyɨ́né wé rónɨŋɨ́ Jisasɨ Kiraiso —O negɨ́ Ŋwɨ́á imónɨrɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋo imónɨrɨ eŋorɨnɨ. Seyɨ́né wé rónɨŋɨ́ o imónɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Seyɨ́né nánɨ payɨ́ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ.
2“Nɨjɨ́á seyɨ́né Gorɨxo tɨ́nɨ negɨ́ Ámɨná Jisaso tɨ́nɨ awaú nánɨ imónɨgɨ́ápimɨ dánɨ Gorɨxo wá ayá wí seawianɨrɨ seyɨ́né nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ ayá wí seaiirɨ éwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.
3Ŋwɨ́á imónɨŋo xegɨ́ eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨrɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ amɨpí nene dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨrane sɨwɨ́ ámá omɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨróná epaxɨ́pɨ erane yanɨ́wá nánɨ imónɨŋɨ́ nɨpɨnɨ rɨxa neaiapɨŋɨ́rɨnɨ. Apiaú e yanɨ́wá nánɨ nɨjɨ́á o —O seáyɨ e imónɨrɨ sɨyikwɨ́ mínɨ́ íkwɨráɨ́nɨŋɨ́ imónɨrɨ eŋɨ́pimɨ dánɨ nene enɨ axɨ́pɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á neaumɨrɨŋorɨnɨ. Nɨjɨ́á o nánɨ xɨxenɨ imónɨŋwápimɨ dánɨ amɨpí apɨ neaiapɨŋɨ́rɨnɨ.
4O seáyɨ e imónɨrɨ sɨyikwɨ́ mínɨ́ íkwɨráɨ́nɨŋɨ́ imónɨrɨ eŋɨ́pimɨ dánɨ “E e nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” nearɨŋɨ́pɨ —Apɨ seáyɨ e imónɨrɨ ayá tɨ́ŋɨ́ imónɨrɨ eŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ rɨxa neaiiŋɨ́rɨnɨ. Ámá pɨkianɨro yarɨ́ná nurakínárɨmɨ warɨgɨ́ápa ɨ́eapá ámá xwɨ́á tɨ́yo ŋweaŋwaéne nɨneainɨrɨ́ná xwɨrɨ́á neaikɨxearɨŋɨ́pimɨ dánɨ nurakínárɨmɨ uro Gorɨxo imónɨŋɨ́pa axɨ́pɨ imónɨro epɨ́rɨ́a nánɨ e neaiiŋɨ́rɨnɨ.
5Nene o imónɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ apɨ nɨpɨnɨ e neaiiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seyɨ́né rɨ́wɨ́ sɨwɨ́á mɨyí nɨrɨ́kwínɨro sɨnɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roróná wé rónɨŋɨ́ ero wé rónɨŋɨ́ neróná Gorɨxo ámá xɨ́oyáyɨ́ e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ píránɨŋɨ́ nɨjɨ́á imónɨro
6apɨ nánɨ nɨjɨ́á nimónɨróná nɨpɨ́reánɨrɨ ero nɨpɨ́reánɨrɨ neróná sɨpí seaímeaarɨŋɨ́pimɨ xwámámɨ́ wiro xwámámɨ́ nɨwiróná sɨwɨ́ ámá Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨróná epaxɨ́pɨ ero
7apɨ neróná sérɨxɨ́meáyo ayá urɨmɨxɨro ayá nurɨmɨxɨróná ámá nɨyonɨ dɨŋɨ́ sɨpí wiro éɨ́rɨxɨnɨ.
8Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Seyɨ́né nionɨ “E e éɨ́rɨxɨnɨ.” searɨ́á apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nepa nero sayá nimɨxa nurónáyɨ́, sɨwá rénɨŋɨ́ inarɨŋoɨ, “Nɨjɨ́á nene negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nánɨ imónɨŋwápɨ surɨ́má wí mimónɨnɨ. Íkɨ́á ná mɨwé oxɨ́ roarɨŋɨ́yɨ́nɨŋɨ́ mimónɨŋwɨnɨ.” sɨwá énɨŋɨ́ inarɨŋoɨ.
9Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ enɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá “Gorɨxoyaénerɨnɨ.” nɨrɨnɨro aí nionɨ searɨ́á apɨ mɨyarɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ ɨ́wɨ́ eŋíná yagɨ́á Jisaso yokwarɨmɨ́ wiiŋɨ́pɨ nánɨ rɨxa dɨŋɨ́ arɨ́á nikeamoro nánɨ ámá sɨŋwɨ́ agwɨ́ upárɨgɨ́áranɨ, sɨŋwɨ́ supárɨgɨ́áranɨ, imónɨgɨ́ápa axɨ́pɨ imónɨŋoɨ.
10Ayɨnánɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, seyɨ́né “Gorɨxo nene ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ nɨneairɨ ɨ́á neaumɨrɨŋenerɨ́anɨ?” nɨyaiwinɨro ipɨmónɨpɨ́rɨ nánɨ nionɨ searɨ́ápɨ anɨŋɨ́ nɨyaxɨ́dɨro píránɨŋɨ́ éɨ́rɨxɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨ ɨ́á nɨxɨrɨro néra nuróná wí nóreámioapɨ́rɨ́ámanɨ.
11Seyɨ́né nionɨ searɨ́ápɨ ɨ́á nɨxɨra nuro xɨxenɨ nerónáyɨ́, negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso, yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋo xegɨ́ xwioxɨ́yo anɨŋɨ́ íníná neameŋweanɨ́e páwíáná yayɨ́ nɨseamerɨ́ná aga yayɨ́ óɨ́ seaeánɨnɨ́árɨnɨ.
12Ayɨnánɨ seyɨ́né nionɨ agwɨ searɨ́ápɨ nánɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨro xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ none searéwapɨyiŋwápɨ xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨro yarɨŋagɨ́a aiwɨ seyɨ́né apɨ nánɨ dɨŋɨ́ seainɨnɨ́a nánɨ íníná dirɨrɨ́ oseaiyimɨnɨrɨ nánɨ ipɨmónɨŋɨnɨ.
13Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso áwaŋɨ́ nɨrɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ gɨ́ dɨŋɨ́pɨ nɨnɨwárɨmɨ unɨ́á aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ sɨnɨ gɨ́ dɨŋɨ́pɨ nɨnɨwárɨmɨ mupa eŋɨ́mɨ xwɨyɨ́á apɨ seyɨ́né ámɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ oínɨ́poyɨnɨrɨ dirɨrɨ́ seaimɨ nánɨ “Anɨŋɨ́ minɨ́ nɨsearɨrɨ́náyɨ́, naŋɨ́rɨnɨ.” nimónarɨnɨ.
15Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ rɨxa peŋámɨ rɨ́wɨ́yo xwɨyɨ́á searɨ́á apɨ ámɨ dɨŋɨ́ yaikiropaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ anɨŋɨ́ minɨ́ sɨŋwɨrɨ́ánɨŋɨ́ nɨyaxɨ́dɨrɨ osearɨmɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ.
16Negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso eŋɨ́ neánɨrɨ weapɨnɨ́ápɨ nánɨ áwaŋɨ́ nɨsearɨranéná negɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ bɨ mɨsearɨŋwanigɨnɨ. Pɨyɨŋɨ́ ikayɨ́wɨ́ ámá wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ éwapɨ́narɨgɨ́ápɨ bɨ enɨ mɨsearɨŋwanigɨnɨ. Xɨ́o nikɨ́nɨrɨ ŋweaŋáná sɨŋwɨ́ wɨnaroŋwáone searɨŋwanigɨnɨ.
17Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Negɨ́ ápo Gorɨxo omɨ seáyɨ e numɨ́eyoarɨ wé íkwiaŋwɨ́yo nɨŋwɨrárɨrɨ́ná xɨ́o, ikɨ́nɨgɨ́á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo aŋɨ́namɨ dánɨ re rɨnénapɨŋɨnigɨnɨ, “Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyiŋá ro nánɨ aga yayɨ́ seáyɨmɨ dánɨ ninarɨnɨ.” rɨnénapɨ́agɨ
18none dɨ́wɨ́ ŋwɨ́ápimɨ o tɨ́nɨ nɨŋwearanéná newanɨŋone arɨ́á tɨ́yo dánɨ arɨ́á e wiŋwanigɨnɨ.
19None apɨ searɨŋwáone aiwɨ xwɨyɨ́á Kiraiso nánɨ wɨ́á rókiamoagɨ́áwa nɨrɨro eagɨ́ápɨ —Apɨ aŋɨpaxɨ́ “Neparɨnɨ.” yaiwipaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Xwɨyɨ́á apɨ enɨ tɨ́ŋwaénerɨnɨ. Uyɨ́wɨ́ sɨ́á yinɨŋɨ́mɨ wɨ́á ókímɨxarɨŋɨ́pa wɨ́á rókiamoagɨ́áwa nɨrɨro eagɨ́ápɨ axɨ́pɨ rɨ́wɨ́yo imónɨnɨ́ápɨ nánɨ wɨ́á neaókímɨxɨyimɨnɨrɨ nánɨ neaiiarɨŋagɨ nánɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo tɨnɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Awa nɨrɨro eagɨ́ápɨ Jisaso ámɨ nɨweapɨrɨ́ná wɨ́ánɨŋɨ́ nóga unɨ́e nánɨ uyɨ́wɨ́nɨŋɨ́ wɨ́á neaókímɨxɨya unɨ́árɨnɨ. Íná ímiáónɨŋɨ́ weaparɨŋagɨ nɨwɨnɨranéná xwɨyɨ́á xɨ́o weapɨnɨ́ápɨ nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ negɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ wɨ́á neaókímɨxɨnɨ́árɨnɨ.

20E nɨsearɨrɨ aí rɨpɨ nánɨ “Ayɨ́ neparɨnɨ.” yaiwíɨ́rɨxɨnɨ. Wɨ́á rókiamoagɨ́áwa nɨrɨro Bɨkwɨ́yo eagɨ́ápɨ bɨ negɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ “Mɨ́kɨ́ apɨ nánɨ iyɨ́ rɨrɨnɨnɨ?” yaiwipaxɨ́ mimónɨnɨ.
21Wɨ́á rókiamoagɨ́áwa nɨrɨro nearɨ́ná ámá wayá dɨŋɨ́yo dánɨ nɨrɨro meá Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ ukɨkayóɨ́yo dánɨ xwɨyɨ́á oyápɨnɨ nɨra ugɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.