Taitaso - Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

Illustration of Taitaso in Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

About Payɨ́ Poro Taitaso nánɨ eaŋɨ́na

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Taitaso

1
2
3