Ruko - Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

Illustration of Ruko in Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

About Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ Ruko eaŋɨ́pɨ

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Ruko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24