Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 1 MOSEBOG

1 MOSEBOG 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Derpå velsignede Gud Noa og hans Sønner og sagde til dem: “Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden!
2Frygt for eder og Rædsel for eder skal være over alle Jordens vildtlevende Dyr og alle Himmelens Fugle og i alt, hvad Jorden vrimler med, og i alle Havets Fisk; i eders Hånd er de givet!
3Alt, hvad der rører sig og lever, skal tjene eder til Føde; ligesom de grønne Urter giver jeg eder det alt sammen.
4Dog Kød med Sjælen, det er Blodet, må I ikke spise!
5Men for eders eget Blod kræver jeg Hævn; af ethvert Dyr kræver jeg Hævn for det, og af Menneskene indbyrdes kræver jeg Hævn for Menneskenes Liv.
6Om nogen udøser Menneskers Blod, ved Mennesker skal hans Blod udøses, thi i sit Billede gjorde Gud Menneskene.
7Men I skal blive frugtbare og mangfoldige! Opfyld Jorden og gør eder til Herre over den!”
8Derpå sagde Gud til Noa og hans Sønner:
9“Se, jeg opretter min Pagt med eder og eders Efterkommere efter eder
10og med hvert levende Væsen, som er hos eder, Fuglene, Kvæget og alle Jordens vildtlevende Dyr, alt, hvad der gik ud af Arken, alle Jordens Dyr;
11jeg opretter min Pagt med eder og lover, at aldrig mere skal alt Kød udryddes af Flodens Vande, og aldrig mere skal der komme en Vandflod for at ødelægge Jorden!”
12Fremdeles sagde Gud: “Dette er Tegnet på den Pagt, jeg til evige Tider opretter mellem mig og eder og hvert levende Væsen, som er hos eder:
13Min Bue sætter jeg i Skyen, og den skal være Pagtstegn mellem mig og Jorden!
14Når jeg trækker Skyer sammen over Jorden, og Buen da viser sig i Skyerne,
15vil jeg komme den Pagt i Hu, som består mellem mig og eder og hvert levende Væsen, det er alt Kød, og Vandet skal ikke mere blive til en Vandflod, som ødelægger alt Kød.
16Når Buen da står i Skyerne, vil jeg se hen til den og ihukomme den evige Pagt mellem Gud og hvert levende Væsen, det er alt Kød på Jorden.”
17Og Gud sagde til Noa: “Det er Tegnet på den Pagt, jeg opretter imellem mig og alt Kød på Jorden!”
18Noas Sønner, der gik ud af Arken, var Sem, Kam og Jafet; Kam var Fader til Kana'an;

19det var Noas tre Sønner, og fra dem stammer hele Jordens Befolkning.
20Noa var Agerdyrker og den første, der plantede en Vingård.
21Da han nu drak af Vinen, blev han beruset og blottede sig inde i, sit Telt.
22Da så Kana'ans Fader Kam sin Faders Blusel og gik ud og fortalte sine Brødre det;
23men Sem og Jafet tog Kappen, lagde den på deres Skuldre og gik baglæns ind og tildækkede deres Faders Blusel med bortvendte Ansigter, så de ikke så deres Faders Blusel.
24Da Noa vågnede af sin Rus og fik at vide, hvad hans yngste Søn havde gjort ved ham,
25sagde han: “Forbandet være Kana'an, Trælles Træl blive han for sine Brødre!”
26Fremdeles sagde han: “Lovet være HERREN, Sems Gud, og Kana'an blive hans* Træl! { *eller: deres. }
27Gud skaffe Jafet Plads*, at han må bo i Sems Telte; og Kana'an blive hans** Træl!” { *på hebr. Ordspil med Navnet Jafet. / **eller: deres }
28Noa levede 350 År efter Vandfloden;
29således blev Noas fulde Levetid 950 År, og derpå døde han.