Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - افسسیان

افسسیان 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ای فرزندان، والدین خود را در خداونداطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است.
2«پدر و مادر خود را احترام نما» که این حکم اول با وعده است.
3«تا تو را عافیت باشد و عمر درازبر زمین کنی.»
4و‌ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تادیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید.
5‌ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعت کنید.
6نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می‌آورند،
7و به نیت خالص خداوند رابندگی می‌کنند نه انسان را،
8و می‌دانند هرکس که عمل نیکو کند، مکافات آن را از خداوند خواهدیافت، خواه غلام و خواه آزاد.
9و‌ای آقایان، باایشان به همین نسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چونکه می‌دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست.
10خلاصه‌ای برادران من، در خداوند و درتوانایی قوت او زورآور شوید.
11اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید.
12زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها وجهان داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی.
13لهذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید.
14پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت رادربر کرده، بایستید.
15و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید.
16و بر روی این همه سپرایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید.
17و خود نجات وشمشیر روح را که کلام خداست بردارید.
18و بادعا والتماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید وبرای همین به اصرار و التماس تمام بجهت همه مقدسین بیدار باشید.

19و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا باگشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم،
20که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می‌کنم تادر آن به دلیری سخن گویم، بطوری که می‌بایدگفت.
21اما تا شما هم از احوال من و از آنچه می‌کنم مطلع شوید، تیخیکس که برادر عزیز و خادم امین در خداوند است، شما را از هرچیز خواهدآگاهانید،
22که او را بجهت همین به نزد شمافرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شمارا تسلی بخشد.
23برادران را سلام و محبت باایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند باد.
24با همه کسانی که به مسیح عیسی خداوند محبت در بی‌فسادی دارند، فیض باد. آمین.