Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - افسسیان

افسسیان 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید.
2و در محبت رفتار نمایید، چنانکه مسیح هم ما را محبت نمود و خویشتن را برای ما به خداهدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.
3اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگزمذکور هم نشود، چنانکه مقدسین را می‌شاید.
4ونه قباحت و بیهوده‌گویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست بلکه شکرگزاری.
5زیرا این را یقین می‌دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت‌پرست باشد، میراثی در ملکوت مسیح و خداندارد.
6هیچ‌کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به‌سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می‌شود.
7پس با ایشان شریک مباشید.
8زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لیکن الحال درخداوند نور می‌باشید. پس چون فرزندان نوررفتار کنید.
9زیرا که میوه نور در کمال، نیکویی وعدالت و راستی است.
10و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست.
11و در اعمال بی‌ثمرظلمت شریک مباشید بلکه آنها را مذمت کنید،
12زیرا کارهایی که ایشان در خفا می‌کنند، حتی ذکر آنها هم قبیح است.
13لیکن هرچیزی که مذمت شود، از نور ظاهر می‌گردد، زیرا که هرچه ظاهر می‌شود نور است.
14بنابراین می‌گوید‌ای تو که خوابیده‌ای، بیدار شده، از مردگان برخیز تامسیح بر تو درخشد.
15پس باخبر باشید که چگونه به دقت رفتارنمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان.
16ووقت را دریابید زیرا این‌روزها شریر است.
17ازاین جهت بی‌فهم مباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست.
18و مست شراب مشوید که درآن فجور است، بلکه از روح پر شوید.

19و بایکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوندبسرایید و ترنم نمایید.
20و پیوسته بجهت هرچیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید.
21همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید.
22‌ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنیدچنانکه خداوند را.
23زیرا که شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات‌دهنده بدن است.
24لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هرامری باشند.
25‌ای شوهران زنان خود را محبت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود وخویشتن را برای آن داد.
26تا آن را به غسل آب بوسیله کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید،
27تاکلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه وچین یا هیچ‌چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تامقدس و بی‌عیب باشد.
28به همین طور، بایدمردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هرکه زوجه خود را محبت نماید، خویشتن را محبت می‌نماید.
29زیرا هیچ‌کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن راتربیت و نوازش می‌کند، چنانکه خداوند نیزکلیسا را.
30زانرو که اعضای بدن وی می‌باشیم، از جسم و از استخوانهای او.
31از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده، با زوجه خویش خواهد پیوست و آن دو یکتن خواهند بود.
32این سر، عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیساسخن می‌گویم.
33خلاصه هریکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود.