Sofoni - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Sofoni in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ SOFONI TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ SOFONI TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sofoni

1
2
3