Sikũn Tesarõn - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Sikũn Tesarõn in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Pawre kot Tesarõn kamã Jejus kôt kwỳjê hwỳr wam kagà nẽ mẽnh kôt hõ kagà nẽ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sikũn Tesarõn

1
2
3