Text copied!
CopyCompare
Paipel - Rom

Rom 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oupwe etiwa ewe aramas mi apwangapwang lon an lükülük, nge ousap anini ngeni won met mefian.
2Eman aramas a lükü pwe a tongeni mongö sokun mongö meinisin, nge eman aramas mi apwangapwang lon an lükülük a chök mongö mongön atake.
3Ewe aramas mi mongö ekewe sokopaten mongö esap esita ewe eman esap mongö ekewe mongö. Nge ätewe mi mongö chök mongön atake esap apwüngü ewe eman mi mongö ekewe mongö meinisin. Pun Kot a pwal etiwa i.
4En iö pwe kopwe apwüngü nöün eman chon angang? Wisen nöün we masta pwe epwe apwüngala ika an angang a öch ika a ngau. Iwe, an angang epwe fokun öch, pun ach Samol a tufichin alisi pwe epwe öch an angang.
5Eman aramas a ekieki pwe eu rän a aüchea seni ekewe ekoch rän. Nge pwal eman a ekieki pwe ekewe rän meinisin ra nönnöpök. Eman me eman epwe fokun lükü pwe mefian a pwüng.
6Ätewe mi ekieki pwe a fokun aüchea ewe eu rän, a föri iei usun fän iten an epwe pwärala pwe a alinga ach Samol. Ätewe mi mongö ekewe mongö meinisin, a föri iei usun pwe epwe alingala ach Samol, pokiten a kilisou ngeni Kot fän iten ewe mongö. Nge ätewe esap mochen mongö ekoch sokun mongö, a föri iei usun pwe epwe alinga ach Samol o kilisou ngeni Kot.
7Esap wor eman me leich a manau fän püsin itan, esap pwal wor eman a mäla fän püsin itan.
8Are sia manau, sia manau fän iten ach Samol, nge are sia mäla, sia mäla fän iten ach Samol. Iei mine are sia manau ika mäla, sia nöün ach Samol.
9Pun Kraist a mäla o manausefäl pwe epwe samoluni ekewe chon manau me ekewe chon mäla.
10Iwe, pwota en ka apwüngü pwiüm we? Nge pwal en, pwota ka esita pwiüm we? Kich meinisin sipwe ütä mwen mesen Kot pwe sipwe kapwüng me ren.
11Pun a mak lon ekewe Toropwe mi Pin, “Ewe Samol a apasa: Üa akapelüei, pwe aramas meinisin repwe fotopwäsuk mwen mesei, nge aramas meinisin repwe pwärätä pwe ngang Kot.”
12Iei mine kich meinisin sipwe en me püsin pwärätä föförün lon manauan ngeni Kot.
13Iei mine sipwe ükütiu le apwüngüfengenikich eman ngeni eman. Nge iei mine oupwe ekiekietä lon letipemi, pwe ousap föri och met pwimi epwe chepetek ren ika turutiu lon tipis.
14Pokiten ai nonom lon ach Samol Jesus üa wesewesen lükü pwe esap wor och mongö mi pin ngeniei. Nge are eman aramas a lükü pwe ekoch mongö ra pin ngeni, mürin ewe mongö a pin ngeni.
15Are pwiüm a weires reöm pokiten ka mongö och sokun mongö, ka föri och föför esap chüen fis fän tong. Kosap mwütätä pwe om mongö och sokun mongö epwe afeiengaua ewe aramas Kraist a mäla fänäsengesin.
16Kosap föri och met aramas repwe esita mine en ka ekieki pwe a mürina.
17Pun Mwün Kot esap longolong won anach me ünümach, nge a longolong won pwüng, kinamwe me pwapwa mi feito seni ewe Ngünmifel.
18Iwe, eman me eman mi angang ngeni Kraist lon ei sokun lapalap a apwapwai Kot o aramas repwe pwal tipeeu ngeni.

19Iei mine sipwe fokun achocho ngeni mine epwe afisätä kinamwe o alilisfengen le apöchökülafengenikich lefilach.
20Ousap atala än Kot we angang pokiten mongö. Ekewe mongö meinisin oua tongeni mongö, nge esap pwüng än eman epwe mongö och mine epwe afisätä än eman epwe turutiu lon tipis ren.
21Esap mürina om kopwe ochoch fituk ika ün wain ika föri och sokun föför mine epwe afisätä än pwiüm we epwe chepetek ren.
22Met ka lükü won ekei mettoch lefilom chök me Kot. A feiöch ewe aramas esap mengiringir lupwen a föri och a ekieki pwe mi pwüng.
23Nge are eman a tipemwaramwar ren mine a mongö, Kot epwe apwüngü pwe a tipis lupwen a mongö, pun an föför esap longolong won lükülük. Mettoch meinisin sia föri nge resap longolong won lükülük, iei tipis.