Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Mɑɑku

Mɑɑku 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɑ turɑ dɑɑ bure ten ɡuru ɡiɔ Gɑdɑrɑn temɔ.
2Ye Yesu u yɑnde sɑrɑ ɡoon di yerɑ durɔ wɛrɛkunuɡii ɡoo u kɑ nùn yinnɑ, u wee sikɑ ɡiɑn di. Sikɑ sɔɔrɑ u rɑ n wɑ̃ɑ. Bɑ ku rɑ kpĩ bu nùn bɔke, bɑɑ kɑ yɔni.
4Domi nɔn dɑbirɑ bɑ rɑɑ win nɔmɑ sunnu doke, mɑ bɑ win kɔ̃ri bɔkuɑ kɑ yɔni ɑdɑmɑ u rɑ yɔni kɑsuku kpɑ u sun ni bɔɔku. Goo mɑɑ sɑri wi u dɑm mɔ u kɑ nùn dwiiyɑsiɑ.
5Sɑɑ bɑɑyere wɔ̃kuru kɑ sɔ̃ɔ sɔɔ, u rɑ n wɑ̃ɑwɑ sikɑn suunu sɔɔ kɑ ɡuunu wɔllɔ u n kuuki mɔ̀ kpɑ u n tii muririmɔ kɑ kpenu.
6Ye u Yesu wɑ sɑrun di u dukɑ dɑ u kpunɑ win wuswɑɑɔ.
7Mɑ u ɡbɑ̃rɑ u nɛɛ, mbɑ n sun mɛnnɛ Yesu, Wɔrukoon Bii. Nɑ nun suuru kɑnɑmɔ kɑ Gusunɔn yĩsiru, ɑ ku mɑn toori.
8U yeni ɡeruɑ yèn sɔ̃ Yesu u rɑɑ nɛɛ, wɛrɛku ɡe, ɡu yɑrio.
9Mɑ Yesu nùn bikiɑ u nɛɛ, ɑmɔnɑ wunɛn yĩsiru. U wisɑ u nɛɛ, nɛn yĩsirɑ Nɔrɔbu domi sɑ dɑbi.
10Mɑ u Yesu suuru kɑnɑ u nɛɛ, u ku nu tem mɛ yɑrɑ.
11N deemɑ kurusɔ wuu bɑkɑru ɡɑrɑ wɑ̃ɑ tɑ dimɔ ɡuurɔ.
12Mɑ wɛrɛku ni, nu Yesu kɑnɑ u de nu dɑ kurusɔ nin mi, nu du ni sɔɔ.
13Mɑ Yesu u derɑ nu dɑ. Mɑ wɛrɛku ni, nu durɔ wi doonɑri nu duɑ kurusɔ ni sɔɔ. Mɑ kurusɔ wuu te, tɑ duki sure sɑɑ ɡuuru wɔllun di dɑɑ bure te sɔɔ. Kurusɔ nin ɡeerɑ turɑ nɡe nɔrɔbun subɑ yiru (2.000) mɑ tɑ nim diirɑ.
14Be bɑ kurusɔ ni kpɑre bɑ duki suɑ, bɑ yen lɑbɑɑri kpɑrɑmɔ wuu mɑroɔ kɑ bɑru kpɑɑnɔ. Tɔmbɑ dɑ bu wɑ ye n koorɑ.
15Bɑ nɑ Yesun mi, mɑ bɑ durɔ wi wɑ wi u rɑɑ wɛrɛku dɑbinu mɔ mi sere bɑ nu sokumɔ Nɔrɔbu. Win lɑɑkɑri yɑ wurɑmɑ, u sɔ̃ u yɑ̃nu doke. Sɑnɑm mɛyɑ be kpuro bɑ nɑndɑ.
16Be bɑ wɑ ye n durɔ wɛrɛkunuɡii wi kɑ mɑɑ kurusɔ ni deemɑ, beyɑ bɑ tɔn be nɔɔsiɑ ye n koorɑ.
17Mɑ tɔn be, bɑ Yesu kɑnɑ u doonɑ ben tem di.
18Sɑnɑm mɛ Yesu u dumɔ ɡoo sɔɔ, wi wɛrɛkunu rɑɑ wɑ̃ɑsi mi, u nùn ɑyeru kɑnɑ u kɑ nùn dɑ sɑnnu.
19Adɑmɑ Yesu nùn yinɑri. Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, u doo yɛnuɔ wiɡibun mi kpɑ u bu nɔɔsiɑ ye Yinni nùn kuɑ kpuro kɑ nɡe mɛ u nùn wɔnwɔndu kuɑ.

20Durɔ wi, u doonɑ mɑ u kpɑrɑmɔ tem mɛ bɑ rɑ soku Wusu wɔkuru sɔɔ ɡɑ̃ɑ bɑkɑ ni Yesu nùn kuɑ. Mɑ n tɔmbu kpuro mɑɑmɑɑki sɑ̃ɑ.
21Ye Yesu u kpɑm ɡɔsirɑmɑ ɡuru ɡe u rɑɑ wɑ̃ɑ, tɔn wɔru ɡunɑ mɑɑ mɛnnɑ win mi dɑɑ burerun ɡoorɔ.
22Durɔ ɡoo wi bɑ rɑ soku Yɑrusi, mɛnnɔ yerun wiruɡii, u nɑ mi. Ye u Yesu wɑ u kpunɑ win wuswɑɑɔ.
23Mɑ u nùn kɑnɑ ɡem ɡem u nɑ u win bii wɔndiɑ nɔmɑ sɔndi wi u wɑsikirɑmɔ, kpɑ u bɛkurɑ u n wɑ̃ɑ.
24Yesu kɑ nùn dɑ. Mɑ tɔn wɔru ɡunɑ nùn swĩi, yɑ nùn bɑɑsi.
25N deemɑ, tɔn ben suunu sɔɔ kurɔ ɡoo wɑ̃ɑ mi, wi u yɛm wĩibu bɑrɔ sɑɑ wɔ̃ɔ wɔkurɑ yirun di.
26Timɡii dɑbiru be bɑ nùn nɔɔri bɑ nùn nɔni sɔ̃ɔwɑ ɡem ɡem, mɑ yɑ win ye u mɔ kpuro di mɑ n ǹ sɑnɔ kue ɑdɑmɑ n ɡɔɔɡɔm mɔ̀wɑ n dɔɔ.
27Ye u Yesun bɑɑru nuɑ u tɔn wɔru ɡe bukiɑnɑ u nùn susi biruɔ, mɑ u win yɑberu bɑbɑ.
28Domi u ɡeruɑ win ɡɔ̃ruɔ u nɛɛ, bɑɑ win yɑberu, wi, ù n bɑbɑ u koo bɛkurɑ.
29Yerɑ win yɛm wĩi bi, bu yɔ̃rɑ miɡum miɡum, mɑ u ɡiɑ win wɑsi sɔɔ mɑ u bɛkurɑwɑ.
30Mɑ Yesu tubɑ mii mii mɑ win dɑm mu sɔmburu kuɑ. Mɑ u sĩirɑ tɔn wɔrun suunu sɔɔ u nɛɛ, wɑrɑ nɛn yɑberu bɑbɑ.
31Win bwɑ̃ɑbɑ nùn wisɑ bɑ nɛɛ, ɑ tɔn wɔru mɛɛrio ɡe ɡɑ nun mɔnsi. Miyɑ ɑ mɑɑ bikiɑmɔ wɑrɑ nun bɑbɑ?
32U mɛɛrɑ u kɑ sikerenɑ u kɑ wɑ wi u ye kuɑ.
33Mɑ kurɔ wi, u diirimɔ kɑ nɑndɑbu, mɑ u nɑ u kpunɑ win wuswɑɑɔ yèn sɔ̃ u yɛ̃ ye n koorɑ wi sɔɔ. Mɑ u nùn win ɡɑrin dee dee sɔ̃ɔwɑ.
34Mɑ Yesu nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bii kurɔbu, wunɛn nɑɑnɛ dokebu nun bɛkiɑ. A doo kɑ ɑlɑfiɑ, kpɑ ɑ n bwɑ̃ɑ do.
35Sɑnɑm mɛ Yesu u ɡɑri yi ɡerumɔ ɡɑbɑ nɑ sɑɑ Yɑrusi wiruɡii win yɛnun di, mɑ bɑ wiruɡii wi sɔ̃ɔwɑ mɑ win bii u sɑriru kuɑ. Mbɑn sɔ̃nɑ u mɑɑ yinni bɑɑsimɔ.
36Adɑmɑ Yesu u ǹ ben ɡɑri swɑɑ sue, mɑ u mɛnnɔ yerun wiruɡii wi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ku bɛrum ko, ɑ ɡesi nɑɑnɛ dokeo.
37U ǹ dere ɡoo u nùn yɔ̃siri mɑ n kun mɔ Piɛɛ kɑ Yɑkɔbu kɑ Yɑkɔbun wɔnɔ Yohɑnu.

38Ye bɑ turɑ mɛnnɔ yerun wiruɡii win yɛnuɔ, Yesu u tɔn dɑbiru wɑ bɑ wure bɑkɑnu mɔ̀, bɑ sumɔ bɑ kuuki mɔ̀.
39Sɑnɑm mɛ u duɑ dirɔ u bu bikiɑ u nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ i sumɔ, i wure mɛ. Wɔndiɑ wi, u ǹ ɡu u dòwɑ.
40Mɑ bɑ nùn yɑɑkoru mɔ̀. Adɑmɑ ye u be kpuro yɑrɑ u kpɑ, u derɑ wɔndiɑ win tundo kɑ win mɛro kɑ be bɑ wɑ̃ɑ kɑ wi sɑnnu bɑ duɑ kɑ wi, mi wɔndiɑ wi, u kpĩ.
41U wɔndiɑ win nɔmu nɛnuɑ, mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, tɑlitɑ kum. Yen tubusiɑnɑ, wɔndiɑ wunɛ, nɑ nun sɔ̃ɔmɔ, ɑ seewo.
42Mɑ yɑnde wɔndiɑ wi, u seewɑ u sĩimɔ, domi wɔ̃ɔ wɔkurɑ yiruɡiiwɑ. Biti bu mwɑ sere n bɑndɑ.
43Yesu u bu sɔ̃ɔwɑ u sire u nɛɛ, bu ku rɑɑ de ɡoo u nɔ. Mɑ u nɛɛ, bu wɔndiɑ wi dĩɑnu wɛ̃ɛyɔ u di.