Korosẽ - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Korosẽ in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Pawre kot Koros kamã Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Korosẽ

1
2
3
4