ISÁÚTÌI - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of ISÁÚTÌI in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Sedemii kó Isɑ́útìi

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ISÁÚTÌI

1
2
3
4
5