Hɑpɑkuku - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Hɑpɑkuku in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ HAPAKUKU TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ HAPAKUKU TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Hɑpɑkuku

1
2
3