Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Eklesiasdes - Eklesiasdes 5

Eklesiasdes 5:1-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kanahieng ni omw pahn patolahng nan Tehnpas Sarawio. Ni omw pahn patohla pwe ke en padahngki mehkot mwahusang omw pahn patohwanla meirong duwehte me pweipwei kan, me sohte ese wekpeseng en dahme pwung oh dahme sapwung.
2Medemedewe mwohn omw pahn kapakap, oh dehr wiahda inou ong Koht ni karuaru. E ketiket nanleng oh ke patopato nin sampah, eri, ke dehr koasoia mehkot me tohtohsang dahme ke anahne koasoia.
3Ni omw pahn kalaudehla omw pwunod, e pahn pil laudla omw ouraman suwed, oh ni omw pahn katohtowehla omw koasoi, e pahn pil kak laudla omw koasoi en pweipwei.
4Eri, ni omw pahn wia inou ong Koht, kapwaiada mwadang uwen omw kak. E sohte kin ketin kupwure me pweipwei kan. Kapwaiada dahme ke inoukihda me ke pahn wia.
5Ni omw sohte inoukihda mehkot mwahusang omw pahn inoukihda, ahpw sohte kapwaiada.

Read Eklesiasdes 5Eklesiasdes 5
Compare Eklesiasdes 5:1-5Eklesiasdes 5:1-5