Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 2 Solunjanima

2 Solunjanima 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dalje, braæo, molite se Bogu za nas da rijeè Gospodnja trèi, i da se slavi kao i meðu vama;
2I da se izbavimo od besputnijeh i zlijeh ljudi; jer vjera nije sviju,
3A Gospod je vjeran, koji æe vas utvrditi i saèuvati oda zla.
4A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovijedamo i èinite i èiniæete.
5A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.
6Zapovijedamo vam pak, braæo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.
7Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne življesmo neuredno meðu vama,
8Niti zabadava hljeb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noæ radeæi, da ne budemo na dosadu nikome od vas.
9Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.
10Jer kad bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo da ako ko neæe da radi da i ne jede.
11Jer èujemo da neki neuredno žive meðu vama, ništa ne radeæi, nego okrajèe i miješaju se u tuðe poslove.
12Takovima zapovijedamo i molimo ih u Gospodu našemu Isusu Hristu da mirno radeæi svoj hljeb jedu.
13A vama, braæo, da ne dotuži dobro èiniti.
14A ako ko ne posluša rijeèi naše, onoga poslanicom naznaèite, i ne miješajte se s njim, da se posrami.
15Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga svjetujte kao brata.
16A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom dogaðaju. Gospod sa svima vama.
17Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:
18Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.