Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 2 Solunjanima

2 Solunjanima 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu ocu našemu i Gospodu Isusu Hristu:
2Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
3Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braæo, kao što treba; jer raste vrlo vjera vaša, i množi se ljubav svakoga vas meðu vama,
4Tako da se mi sami hvalimo vama crkvama Božijima, vašijem trpljenjem i vjerom u svima vašijem gonjenjima i nevoljama koje podnosite,
5Za znak pravednoga suda Božijega da se udostojite carstva Božijega, za koje i stradate.
6Jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muèe;
7A vama koje muèe pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anðelima sile svoje
8U ognju plamenome, koji æe dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanðelja Gospoda našega Isusa Hrista;
9Koji æe primiti muku, pogibao vjeènu od lica Gospodnjega i od slave njegove,
10Kad doðe da se proslavi u svetima svojima, i divan da bude u svima koji ga vjerovaše; jer se primi svjedoèanstvo naše meðu vama u onaj dan.
11Zato se i molimo svagda za vas da vas udostoji Bog naš zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili;
12Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.