2 Piɛri - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of 2 Piɛri in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Piɛri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri dɛ́rí

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 2 Piɛri

1
2
3