2 Piɛri - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of 2 Piɛri in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Piɛri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri dɛ́rí

There is no description for Piɛri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri dɛ́rí yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 2 Piɛri

1
2
3