Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 1 KORINTERNE

1 KORINTERNE 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Og jeg, Brødre! kunde ikke tale til eder som til åndelige, men som til kødelige, som til spæde Børn i Kristus.
2Mælk gav jeg eder at drikke, ikke fast Føde; thi I kunde endnu ikke tåle det, ja, I kunne det ikke engang nu;
3thi endnu ere I kødelige. Når der nemlig er Nid og Splid iblandt eder, ere I da ikke kødelige og vandre på Menneskers Vis?
4Thi når en siger: “Jeg hører Paulus til,” og en anden: “Jeg hører Apollos til,” ere I så ikke “Mennesker”?
5Hvad er da Apollos? og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvilke I bleve troende og det, efter som Herren gav enhver.
6Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.
7Så er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som vander, men Gud, som giver Vækst.
8Den, som planter, og den, som vander, ere ét; men hver skal få sin egen Løn efter sit eget Arbejde.
9Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.
10Efter den Guds Nåde, som blev given mig, har jeg som en viis Bygmester lagt Grundvold, men en anden bygger derpå. Men enhver se til, hvorledes han bygger derpå!
11thi anden Grundvold kan ingen lægge end den, som er lagt, hvilken er Jesus Kristus.
12Men dersom nogen på Grundvolden bygger med Guld, Sølv, kostbare Sten, Træ, Hø, Strå,
13da skal enhvers Arbejde blive åbenbaret; thi Dagen skal gøre det klart, efterdi den åbenbares med Ild, og hvordan enhvers Arbejde er, det skal Ilden prøve.
14Dersom det Arbejde, som en har bygget derpå, består, da skal han få Løn;
15dersom ens Arbejde bliver opbrændt, da skal han gå Glip af den; men selv skal han blive frelst, dog som igennem Ild.
16Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Ånd bor i eder?
17Dersom nogen fordærver Guds Tempel, skal Gud fordærve ham; thi Guds Tempel er helligt, og det ere jo I.
18Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Dåre, for at han kan vorde viis.

19Thi denne Verdens Visdom er Dårskab for Gud; thi der er skrevet: “Han er den, som griber de vise i deres Træskhed;”
20og atter: “Herren kender de vises Tanker, at de ere forfængelige.”
21Derfor rose ingen sig af Mennesker! Alle Ting ere jo eders,
22være sig Paulus eller Apollos eller Kefas eller Verden eller Liv eller Død eller det nærværende eller det tilkommende: alle Ting ere eders;
23men I ere Kristi, og Kristus er Guds.