Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 1 KORINTERNE

1 KORINTERNE 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Men hvad Indsamlingen til de hellige angår, da gører også I, ligesom jeg forordnede for Menighederne i Galatien!
2Hver første Dag i Ugen lægge enhver af eder hjemme hos sig selv noget til Side og samle, hvad han måtte have Lykke til, for at der ikke først skal ske Indsamlinger, når jeg kommer.
3Men når jeg kommer, vil jeg sende, hvem I måtte finde skikkede dertil, med Breve for at bringe eders Gave til Jerusalem.
4Men dersom det er værd, at også jeg rejser med, da kunne de rejse med mig.
5Men jeg vil komme til eder, når jeg er dragen igennem Makedonien; thi jeg drager igennem Makedonien;
6men hos eder vil jeg måske blive eller endog overvintre, for at I kunne befordre mig videre, hvor jeg så rejser hen.
7Thi nu vil jeg ikke se eder på Gennemrejse; jeg håber nemlig at forblive nogen Tid hos eder, om Herren vil tilstede det.
8Men i Efesus vil jeg forblive indtil Pinsen;
9thi en Dør står mig åben, stor og virksom, og der er mange Modstandere.
10Men om Timotheus kommer, da ser til, at han kan færdes hos eder uden Frygt; thi han gør Herrens Gerning, såvel som jeg.
11Derfor må ingen ringeagte ham; befordrer ham videre i Fred, for at han kan komme til mig; thi jeg venter ham med Brødrene.
12Men hvad Broderen Apollos angår, da har jeg meget opfordret ham til at komme til eder med Brødrene; men det var i hvert Fald ikke hans Villie at komme nu, men han vil komme, når han får belejlig Tid.
13Våger, står faste i Troen, værer mandige, værer stærke!
14Alt ske hos eder i Kærlighed!
15Men jeg formaner eder, Brødre - I kende Stefanas' Hus, at det er Akajas Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at tjene de hellige -
16til at også I skulle underordne eder under sådanne og enhver, som arbejder med og har Besvær.
17Men jeg glæder mig ved Stefanas's og Fortunatus's og Akaikus's Nærværelse, fordi disse have udfyldt Savnet af eder;
18thi de have vederkvæget min Ånd og eders. Skønner derfor på sådanne!

19Menighederne i Asien hilse eder. Akvila og Priska hilse eder meget i Herren tillige med Menigheden i deres Hus.
20Alle Brødrene hilse eder. Hilser hverandre med et helligt Kys!
21Hilsenen med min, Paulus's egen Hånd.
22Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha*. { *d. e. Herren kommer. }
23Den Herres Jesu Nåde være med eder!
24Min Kærlighed med eder alle i Kristus Jesus!