Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - غلاطیان

غلاطیان 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزادکرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید.
2اینک من پولس به شما می‌گویم که اگر مختون شوید، مسیح برای شما هیچ نفع ندارد.
3بلی باز به هرکس که مختون شود شهادت می‌دهم که مدیون است که تمامی شریعت را به‌جا آورد.
4همه شما که از شریعت عادل می‌شوید، از مسیح باطل و از فیض ساقطگشته‌اید.
5زیرا که ما بواسطه روح از ایمان مترقب امید عدالت هستیم.
6و در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی بلکه ایمانی که به محبت عمل می‌کند.
7خوب می‌دویدید. پس کیست که شما را ازاطاعت راستی منحرف ساخته است؟
8این ترغیب از او که شما را خوانده است نیست.
9خمیرمایه اندک تمام خمیر را مخمر می‌سازد.
10من در خداوند بر شما اعتماد دارم که هیچ رای دیگر نخواهید داشت، لیکن آنکه شما رامضطرب سازد هرکه باشد قصاص خود راخواهد یافت.
11اما‌ای برادران اگر من تا به حال به ختنه موعظه می‌کردم، چرا جفا می‌دیدم؟ زیراکه در این صورت لغزش صلیب برداشته می‌شد.
12کاش آنانی که شما را مضطرب می‌سازند خویشتن را منقطع می‌ساختند.
13زیرا که شما‌ای برادران به آزادی خوانده شده‌اید؛ اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید، بلکه به محبت، یکدیگر را خدمت کنید.
14زیرا که تمامی شریعت در یک کلمه کامل می‌شود یعنی در اینکه همسایه خود راچون خویشتن محبت نما.
15اما اگر همدیگر رابگزید و بخورید، باحذر باشید که مبادا ازیکدیگر هلاک شوید.
16اما می‌گویم به روح رفتار کنید پس شهوات جسم را به‌جا نخواهید آورد.
17زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم و این دو با یکدیگر منازعه می‌کنندبطوری که آنچه می‌خواهید نمی کنید.
18اما اگراز روح هدایت شدید، زیر شریعت نیستید.

19و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا وفسق و ناپاکی و فجور،
20و بت‌پرستی وجادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم وتعصب و شقاق و بدعتها،
21و حسد و قتل ومستی و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبرمی دهم چنانکه قبل از این دادم، که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی شوند.
22لیکن ثمره روح، محبت و خوشی وسلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان وتواضع و پرهیزکاری است،
23که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست.
24و آنانی که از آن مسیح می‌باشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته‌اند.
25اگر به روح زیست کنیم، به روح هم رفتار بکنیم.
26لاف‌زن مشویم تا یکدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم.