Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - غلاطیان

غلاطیان 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1پولس، رسول نه از جانب انسان و نه بوسیله انسان بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید،
2و همه برادرانی که بامن می‌باشند، به کلیساهای غلاطیه،
3فیض و سلامتی از جانب خدای پدر وخداوند ما عیسی مسیح با شما باد؛
4که خود رابرای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریربحسب اراده خدا و پدر ما خلاصی بخشد،
5که او را تا ابدالاباد جلال باد. آمین.
6تعجب می‌کنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است، برمی گردیدبه سوی انجیلی دیگر،
7که (انجیل ) دیگر نیست. لکن بعضی هستند که شما را مضطرب می‌سازندو می‌خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند.
8بلکه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان، انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد.
9چنانکه پیش گفتیم، الان هم بازمی گویم: اگر کسی انجیلی غیر از آنکه پذیرفتیدبیاورد، اناتیما باد.
10آیا الحال مردم را در رای خود می‌آورم؟ یا خدا را یا رضامندی مردم را می طلبم؟ اگر تابحال رضامندی مردم رامی خواستم، غلام مسیح نمی بودم.
11اما‌ای برادران شما را اعلام می‌کنم ازانجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست.
12زیرا که من آن را از انسان نیافتم ونیاموختم، مگر به کشف عیسی مسیح.
13زیراسرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده‌اید که برکلیسای خدا بینهایت جفا می‌نمودم و آن راویران می‌ساختم،
14و در دین یهود از اکثرهمسالان قوم خود سبقت می‌جستم و در تقالیداجداد خود بغایت غیور می‌بودم.
15اما چون خداکه مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مراخواند، رضا بدین داد
16که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امت‌ها بدو بشارت دهم، در آنوقت با جسم و خون مشورت نکردم،
17و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودندنرفتم، بلکه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم.
18پس بعد از سه سال، برای ملاقات پطرس به اورشلیم رفتم و پانزده روز با وی بسر بردم.

19اما از سایر رسولان جز یعقوب برادر خداوندرا ندیدم.
20اما درباره آنچه به شما می‌نویسم، اینک در حضور خدا دروغ نمی گویم.
21بعد از آن به نواحی سوریه و قیلیقیه آمدم.
22و به کلیساهای یهودیه که در مسیح بودند صورت غیرمعروف بودم،
23جز اینکه شنیده بودند که «آنکه پیشتر بر ما جفا می‌نمود، الحال بشارت می‌دهد به همان ایمانی که قبل از این ویران می‌ساخت.»
24و خدا را در من تمجید نمودند.