μετάφραση των εβδομήκοντα

Illustration for μετάφραση των εβδομήκοντα
English Title: Brenton Septuagint
Publisher: eBible.org
Language: Ancient Greek (to 1453)

The Greek Septuagint with Apocrypha, compiled by Sir Lancelot C. L. Brenton. Completed 1851.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in μετάφραση των εβδομήκοντα

ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β
ΕΣΔΡΑΣ
ΙΩΒ
ΨΑΛΜΟΙ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ
ΗΣΑΙΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΘΡΗΝΟΙ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΩΣΗΕ. Αʹ
ΙΩΗΛ. Δʹ
ΑΜΩΣ. Βʹ
ΟΒΔΕΙΟΥ. Εʹ
ΙΩΝΑΣ. ϛʹ
ΜΙΧΑΙΑΣ. Γʹ
ΝΑΟΥΜ. Ζʹ
ΑΜΒΑΚΟΥΜ. Ηʹ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ. Θʹ
ΑΓΓΑΙΟΣ. Ιʹ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ. ΙΑʹ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ. ΙΒʹ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΣΟΦΙΑ
ΣΕΙΡΑΧ
ΒΑΡΟΥΧ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΝΑ
ΒΗΛ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Αʹ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Βʹ
ΕΣΔΡΑΣ. Αʹ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γʹ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δʹ
ΔΑΝΙΗΛ (Ελληνικά)

Copyright notice for Brenton Septuagint

Public Domain