ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - μετάφραση των εβδομήκοντα

Illustration of ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ in μετάφραση των εβδομήκοντα

About ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ

The Book of Leviticus is the third book in The Old Testament. In this book God instructs Moses on how the Israelites should live. The rituals, especially the sin and guilt offerings, provide the means to gain forgiveness for sins.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27