ΕΞΟΔΟΣ - μετάφραση των εβδομήκοντα

Illustration of ΕΞΟΔΟΣ in μετάφραση των εβδομήκοντα

About ΕΞΟΔΟΣ

The Book of Exodus tells the story about the Israelites being delivered from slavery in Egypt and how Moses received the Ten Commandments directly from God on Mount Sinai. Exodus was written by Moses.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ΕΞΟΔΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40