ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ - μετάφραση των εβδομήκοντα

Illustration of ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ in μετάφραση των εβδομήκοντα

About ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ

The Book of Deuteronomy is the fifth book in the Bible. The book starts with 3 sermons delivered by Moses on the plains of Moab, before entering the Promised land. It ends with the death of Moses on Mount Nebo. Moses never entered the Promised land.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34