Yohɑɑnɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Yohɑɑnɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About LAAPAALƖ KƲPAŊ WEI YOHAANƖ ŊMAAWA TƆ

There is no description for LAAPAALƖ KƲPAŊ WEI YOHAANƖ ŊMAAWA TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Yohɑɑnɩ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10