Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Tuwalali

Tuwalali 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sauga ha gaiha datuwa, inoke ha hago age taval o alana Melita.
2Towoho wali pagan i waisi hot eliyama. Ginaha bwabwatana hi ton, kaiwena kehe i lau ge panuwa i tultul, inoke gegewema hi ahema ge ha amwaligu.
3Yaka Pol i na kewadi ana kin etega i ahe, i teliteli tuk ginaha gamwanaa, inoke kalakalas kaiwena mwata nanakina etega i tagilem kewadi ana kin gamwanaa, i na Pol nimana i alahikan.
4Towoho hi kite mwata i kukuki Pol nimanaa, inoke hi pebaaba-agil hi ba, “Tau ya totaulol etega te. Bwagana nak i lou luwai hogaa, yabowaine toto alana Logugui Sasapona nige i tatalam tage ni molu.”
5Yaa Pol mwata i tagayoho i na i tal ginaha gamwanaa, ge iya nige tuwana i bwebwe.
6Gamagalau hi matamatan hi nuwatu tage Pol tuwana ni lolon o ebo ni gaisogu ge ni aliga. Hi matamatan sauga i yapu nige bugul etega i gagan Pol elana, inoke wali nuwatu hi pil ge hi ba, “Tau ya iya yabowaine etega.”
7Pabiliyas, iya taval o wali tonowak bwabwatana, wana panuwa ge wana bilibili enuna iyoho labi toto ha miminaa gegelinaa. Inoke iya i ahema ha na wana limiya ge lan eton i matahikagima bubun.
8Pabiliyas tamana i kasiyebwa, tuwana i waiwai ge tinena i sanisani, iya iyoho i kenukenu wana abakenuwa. Pol i na i tuk i kite, yaka i awanun Yehoba elana, ge nimana i teli pwatanaa, inoke i pwamolu.
9Bugul ya Pol i ginol enaa, inoke tokasiyebwa gegewel taval o elana hi nem ge ha pwamolol.
10Inoke hi muloluagima nabiyan, ge mulaa wama sauga kuki elana bugul bolo nunuwama alalau kaiwena, hi usan wagaa.
11Waikena eton ha miminaa taval o elana, yaka abwe ha gaiha waga etega elana, waga o mana ana sauga elana i miminaa to. Waga ya Aleksendaliya wagana, ge ana tabula elana yabowaine Susi natunau gamaluwaluwa kakanunuliya hi goginol. Inoke ha kuki
12ha na ha tan Sailakus ge lan eton ha miminaa to.
13Yaka abwe ha kuki al ha na ha tan Lidiyam ge ha kenu. Lan i gan yavana i towa inoke ha kuki al ge lan labuina elana ha tan Puteoli.
14Toekelesiya enuna ha pwawaliya to, inoke hi ba ge alomeyau ga ha minamina wik maisena. Yaka abwe ha nawanawa ha na Loma.
15Toabulilek bolo hi miminaa Loma hi hago ama iyoho ha nawanawa, inoke enuna hi nem panuwa alana Apiyas Maket ge enuna hi nem panuwa alana Limi Bwabwali Eton, ge hi pwawameya to. Sauga Pol gamagalau o i kitel, inoke atena i matuwa ge i ba mulolu Yehoba elana.
16Sauga ha vin Loma, yaka tologugui hi talam Pol limi etega ni ahe totona wana limi ge ni minaa, alona ge ana tomatahikan tolohaveyan etega.
17Lan eton i mowasi yaka Pol Yudiya wali tohouwa i yogaagil. Sauga hi migogo, Pol i baek elal i ba, “Taliwau, nige bugul etega ya giginol panak wala boda elana, ge wala pagan toto i noem tubulau elal nige ya aawa nanakan, yaa Yelusalema elana hi yowanau ge hi teleyau Loma nimaliyaa.
18Heliya o woliwoli puna hi loyaan, yaka nige nak etega hi pwapwawa ge kaiwena na aliga, inoke nuwaliya nihi sokalau.

19Yaa Yudiya nuwatu o nige hi yaliyaya-an, yaka nige kamwasa al i gagan, inoke ya awanun na nem te Sisa wana kot elana. Yaa nige tage nuwau no pan Yudiya na wolel bugul etega kaiwena.
20Inoke heiya te kaiwena ya yogaagimiu ta mipamaisena ge alowau komiu ta liwaliwan. He topwamwal toto kaiwena ge kila Yudiya ta matamatan, iya te kaiwena ge sein ya elana hi yowanau.”
21Pol anana hi lahe hi ba, “Nige wasam ana leta etega ha pwapwawa i nonoem Yudiya. I ola al talilau bolo hi noem to nige wasam nanakina etega hi wawasaan o ebo am ba nihi loba.
22Yaa nuwama wam abulilek naha hago, kaiwena ha atena tapwalolo ana boda vavaluna toto ya, labi ge labi gamagaliliyau hi awa nanakan.”
23Avaliya Pol lan etega hi hile, yaka lan o Yudiya hi gewi hi nem limi toto Pol i miminaa. I telipunaa mweluluga i na ana siga kokoyavi, Pol i liwaliwan elal Yehoba wana abalogugui kaiwena ge i talisian elal. Mosese wana Logugui ge palopitau wali leleli i ahe i vasili, inoke eliyana i pankitel wana papaatena Yeisu kaiwena i tunahot.
24Gamagalau enuna Pol wana baaba hi awa tutunahoti ge hi abulilek, yaa enuna nige hi aabulilek.
25Yaka wali nuwatu nige maisena i oola, inoke tage hi eegonan. Yaa mulaa abwe hi egonan, bugul etega ga Pol i baunan elal i ba, “Yayaluwa Bwabwalena i ba bubun ya tubulau elal, sauga i baaba Aiseya awanaa, i ba:
26U nok u na gamagalau ya elal ge u ba: ‘Nuku mimi lalaegan, yaa nige nuku aatena, nuku mimi gagayawa, yaa nige nuku kikite.’
27Kaiwena gamagalau ya ateliya i gasisi, tanaliya hi pikaus, ge mataliya hi pagin. Binimala nigeya, yaka nihi kite mataliyaa, nihi hago tanaliyaa, ge nihi atena ateliyaa, inoke nihi nuwasikal elau ge na pwamolol.
28“He nuku atena te, Yehoba wana pwamwal wasana iyaka i patuna bolo nige Yudiya i oola elal, inoke heliya nasi nihi laeganan.”
29Baaba ya Pol i baunan i mowasi, inoke Yudiya hi egonan, avaliyau ge avaliyau hi noawaawabalgig.
30Baliman labui i miminaa limi etega elana ge i pwapwamola tonlimi eliyana. Yaka gamagalau gegewel bolo nuwaliya nihi nem elana i yoga papahel.
31Inoke Yehoba wana abalogugui i papaatena-an elal, ge i panpankiti Babala Yeisu Keliso kaiwena. He i baaba ginebi wana atimatuwa, ge tologugui nige hi lolopwali.