Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Tuwalali

Tuwalali 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Apostolowau ge toabulilek bolo hi miminaa labi Yudiya hi hago te bolo nige Yudiya i oola Yehoba wana baaba iyaka hi hago ge hi teliya ateliyaa.
2Sauga Pita i nok i na Yelusalema, toekelesiya bolo Mosese wana Logugui hi toulil Pita hi awa nanakan hi baek elana hi ba,
3“Hauna kaiwena u na u ulutuk bolo nige Yudiya gamagaliliyau i oola wali limiya ge alomwau ku anan?”
4Yaka Pita bugul gegewena toto i masal elana i liwanan bubun elal i ba,
5“Valila nau iyoho Yopa ya awaawanun, inoke pankite etega i masal eliyau. Bugul etega ya kite ana awa i ola kaliko mamanana hi pihikana buhuna esopali ge hi pakuki lowanem labulabumwa, inoke i nem i lau labi toto ya miminaa.
6Matau i nok gamwanaa, inoke bwasumu bolo aeliya esopali ge hi nawanawa bilibiliya ya kitel, i ola al bwasumu bekikil, bwasumu bolo hi yawayawal ge bolo hi youyou hawawala.
7Yaka anan etega ya hago i baem elau i ba, ‘Pita, u lut, bwasumu bolo ya u lolil ge u anil.’
8Anana ya lahe ya ba, ‘Babala, bahiwa! Nige sauga etega bwasumu bolo Logugui i lopwali ya aanil, eba ni pabikeyau.’
9Yaka anan ya hago palabuina i neem labulabumwa i ba, ‘Bugul bolo Yehoba iyaka i ba i waisi, bahi nu aawa nanakan tage ni pabikewa.’
10Paeton bugul ya i masal eliyau, yaka abwe gegewena i sikal i ha labulabumwa.
11Yaka sauga o bolau eton, bolo hi patunal kaiweu hi noem Sisaliya, hi vin limi toto ya miminaa.
12Yayaluwa Bwabwalena i baem elau i ba, ‘Bahi nuwam ni eeleluwa, nu nok ya nu na alomwau.’ Talilau ali toto sikis bolo ya alowau ha nok ha na Sisaliya, yaka ha ulutuk Koniliyo wana limiya.
13Inoke wama wasa i pem anelose etega i kite i taltalmilil wana limiya ge i ba, ‘Bolau enuna nu patunal nihi na Yopa, ge Saimon toto alana al hi ba Pita nihi en pwatanim.
14Wasa etega ni baunaniwa inoke eliyana alomwau wam limi ana heniheni mwal nuku pwawa.’
15Sauga ya telipuna ya baaba, Yayaluwa Bwabwalena i lau elal i ola valila i lau eliyama abatelipuna elana.
16Inoke ya nuwahikan Babala wana baaba i ba, ‘Diyon i pababitaisomiu wewel elana, yaa Nam abwe ni pababitaisomiu Yayaluwa Bwabwalena elana.’
17He Yehoba i muloluagil Yayaluwa Bwabwalena i pek elal, i ola te i muloluagila sauga kila ta abulilek Babala Yeisu Keliso elana. Inoke henala nau ge Yehoba wana nuwatu na kaus?”
18Sauga Pita wana baaba o hi hago, inoke hi bakuhu nige al hi aawa naknak, yaka Yehoba hi tobalan hi ba, “Tunahot bolo nige Yudiya i oola, heliya al ge Yehoba iyaka i tuwalaliya ateliyaa, inoke wali gegi ana en hi pek ge yawal mihomihotina hi pwawa.”

19Sitibeni hi loipati enaa topihigelgel toabulilek hi palomwanagil yaka hi tatawaliwali. He enuna hi nok hi na labi Ponisiya, enuna hi na Saipilosi ge enuna Antiyok, yaka wasa waiwaisana hi wasaan Yudiya gamagaliliyau ya te elal.
20Yaa enuna gamwaliyaa, heliya hi neem Saipilosi ge Sailini, hi nok hi na Antiyok, yaka hi baaba Gilik gamagaliliyau al ge elal, ge Babala Yeisu wasana waiwaisana hi wasaan elal.
21Babala wana gasisi i minaa eliyalil, inoke gamagalau hi gewi hi abulilek ge hi mipil awoliya hi pek Babala elana.
22Toekelesiya Yelusalema wasa ya hi hago, inoke Banabas hi patuna i na Antiyok.
23Sauga i vin, Yehoba wana mulolu toabulilek Antiyok eliyalil i kite, inoke i yaliyaya. Yaka i ba pagasisel ateliya bwalibwaligena nihi talamwan ge nihi talmilil gagasisi Babala elana.
24He iya tau waiwaisana, Yayaluwa Bwabwalena ge abulilek i kalaopopwi. Inoke gamagalau hi gewi hi abulilek Babala elana.
25Yaka Banabas i nok i na Tasisi Sol i loyaan.
26Sauga i pwawa, inoke i en alona hi nem Antiyok. Sol ge Banabas avaliyau toekelesiya hi mina baliman maisena inoke hi panpankiti boda bwabwatana elal. Antiyok elana Yeisu ana tototoulil abwe pamaisena alaliya hi tun “Kelisitiyani.”
27Saugena o palopitau enuna hi noem Yelusalema hi tukik hi na Antiyok.
28Avaliya etega, alana Agabas, i lut ge Yayaluwa Bwabwalena wana gasisi elana gamagalau wali wasa i pek pahuwala i ba, “Huwalu bwabwatana abwe ni gan ge Loma ana abalogugui gegewena ni pwawa.” (He bugul ya i gana Kolodiyas wana sauga kin elana.)
29Yaka tohago bolo Antiyok hi nuwatu labe nihi patuna taliliyau elal bolo hi miminaa Yudiya. Maisena ge maisena i teli i ola hauna gun i nuwatuan ge bosowaina ni teli.
30Hi ginol ola, inoke wali labe hi pek Banabas ge Sol elal ge hi pwatanik Yelusalema ekelesiya ana tohouwa elal.