Sowɛɛlɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Sowɛɛlɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ SOWƐƐLƖ TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ SOWƐƐLƖ TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sowɛɛlɩ

1
2