Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 8

Sohn 8:27-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
27Irail ahpw sohte wehwehki me e mahmahsanihong irail duwen Sahmo.
28Sises eri mahsanihong irail, “Ni amwail pahn langahda Nein-Aramas, iei ahnsou me kumwail pahn ese me ‘Ngehi iei ngehi.’ Eri, kumwail ahpw pahn ese me I sohte wiahki mehkot pein ngehi; ahpw ihte me I kin koasoia: mehkan me Sahmo ketin padahkihongieier.
29Oh ih me ketin kadariehdo kin ketin ieiang ie; iei me e sohte ketin likidmeliekiniehla, pwehki ei poaden wiewia mehkan me e kin ketin kupwurperenki.”
30Eri, me tohto me rong Sises ni eh mahsanih mepwukat, re pwosonla.

Read Sohn 8Sohn 8
Compare Sohn 8:27-30Sohn 8:27-30