Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 3

Sohn 3:8-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Kisinieng kin ipila wasa me e anahne, oh ke kin rong ngile, ahpw ke sehse wasa me e ipido sang ie, de wasa me e kin ipilahng ie. Eri, iei duwen emenemen me ipwikihdi Ngehno.”
9Nikodihmus ahpw pil patohwan idek, “Ia duwen mepwukat ar kak wiawi?”
10Sises eri ketin sapeng, mahsanih, “Sounpadahk lapalap en Israel men kowe, a ke ahpw sohte wehwehki duwen mepwukat?
11I ndaiong uhk ni mehlel: se kin koasoia mehkan me se wehwehki, oh se kin kadehde duwen mehkan me se kilangehr; ahpw sohte emen rehmwail me men kamehlele at kadehde.
12Kumwail sohte kin kamehlele ie ni ahnsou me I kin ndaiong kumwail duwen mehkan me pid sampah wet; eri, ia duwen amwail pahn kak kamehlele ie ma I pahn ndaiong kumwail duwen mehkan me pid nanleng?
13Oh sohte emen me kohdahla nanleng, ihete me ketidihdo sang nanleng; eri, iei ih Nein-Aramas.”

Read Sohn 3Sohn 3
Compare Sohn 3:8-13Sohn 3:8-13