Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 21

Sohn 21:4-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4A ni eh rahnpeseng Sises ahpw ketiket ni oaroahro; a tohnpadahk ko sohte ese me iei ih Sises.
5Sises ahpw mahsanihong irail, “Ser ko, mie seikamwail?” Irail eri sapeng, patohwanohng, “Sohte.”
6E ahpw mahsanihong irail, “Kumwail kadaridi uhken ni palimaun en waramwailen; a kumwail ahpw pahn diarada.” Irail eri kadaridi uhko. Re ahpw sohla kak apihada, pwehki eh direkihla mwahmw.
7Tohnpadahk me Sises ketin loalloale ahpw ndaiong Piter, “Iei ih Kaun-o mwo!” Ni Saimon Piter eh rong me iei Kaun-o mwo, e ahpw katengehdi eh likoun laido (pwehki eh pwuhrsangehr nan eh likoun liki kan) oh lusdiong nan leho.
8A tohnpadahk teiko seiseiki kohdo kisin pwohto, pwehki re sohte dohsang sahpwo, ele piht silipwiki. Irail ruwahdekihdo uhko me direkihla mwahmw.
9Ni arail keredi sang pohn pwohto, re kilangada kisiniei me mwoalusdier, oh mwahmw kei miher powe, oh pil pilawa.
10Sises ahpw mahsanihong irail, “Kumwail wahdo kisehn seikamwail kan.”
11Saimon Piter eri karada, waikelongodohng nan sahpwo uhko me direkihla mwahmw kalaimwun epwiki limehk silimen. Mehndahte mwahmw ako eh tohtohie, a uhko sohte ohla.

Read Sohn 21Sohn 21
Compare Sohn 21:4-11Sohn 21:4-11