Text copied!
CopyCompare
BIBLE MUTAL - Sie Corinth

Sie Corinth 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fin oasr alein inmasrlon sie suwos ac sie pac mwet Christian, mwe mea elan usak nu ye mutun mwet nununku lun mwet pegan, ac tia sang nu sin mwet lun God in aksuwosye?
2Mea, kowos tia etu lah mwet lun God pa ac nununku faclu? Na fuka, kowos fin ac nununku faclu, ya kowos tia ku in nununku alein srisrik?
3Ya kowos tia etu lah kut ac nununku pac lipufan uh? Na kalem lah kut arulana yolyak in nununku ma lun moul se inge!
4Kain ouiya inge fin sikyak, ya kowos ac usak in nununkeyuk sin mwet su tia mwet in church?
5Mea, kowos tia mwekin? Ya pwaye lah wangin sie mwet lalmwetmet inmasrlowos su ku in akmisyela alein inmasrlon mwet Christian?
6A kowos tiana oru ouiya — sie mwet lulalfongi el usak mwet lulalfongi se wial nu ke nien nununku, ac sang tuh sie mwet tia lulalfongi in orekma kac.
7Ke kowos usak alein lowos nu ke nien nununku, ma se inge akkalemye lah kowos arulana loesla liki ma pwaye. Mwet uh finne pisre ma lowos ku kutasrik nu suwos, ac wo liki ke kowos usak nu in nununku.
8Kowos tia sruhk muteng lumah ouinge, a kowos sifacna forang ac pisre ac kutasrik nu sin mwet lulalfongi wiowos.
9Kowos arulana etu lah mwet koluk fah tia wi ipeis ke Tokosrai lun God. Nimet kiapwekowos sifacna; mwet orekma kupatol, ku alu nu ke ma sruloala, ku kosro, ku oru ouiya sufal inmasrlon mukul nu sin mukul,
10ku pisrapasr, ku rapku, ku sruhi, ku kaskas in akkolukye mwet, ku pisrapasr sulallal — wangin sin kain mwet inge fah ipeis ke Tokosrai lun God.
11Kutu suwos tuh moul ouinge meet. Tusruktu kowos aknasnasyeyukla tari liki ma koluk; kowos kisakinyukyang nu sin God; ac Leum Jesus Christ, oayapa Ngun lun God lasr, aksuwosye kowos ye mutun God.
12Kutu suwos fahk, “Wangin ma sap sruokyu in oru kutena ma nga lungse.” Pwaye, tusruktu tia ma nukewa wo nu sum. Nga ku pac in fahk mu wangin ma sap sruokyu in oru kutena ma nga lungse, tusruktu nga ac tia fuhlela kutena ma in oru tuh nga in mwet kohs nu kac.
13Oasr pac mwet ac fahk, “Mwe mongo uh ma nu insia, ac insia uh ma in eis mwe mongo.” Pwaye, tusruktu God El ac kunausla kewana ma luo inge. Mano uh tia ma in orekmakinyuk nu ke inkanek in kosro, a in mwe kulansupu Leum God; ac Leum God El sang mwe enenu lun mano.
14God El akmoulyelak Leum liki misa, ac El fah oayapa akmoulyekutyak ke ku lulap lal.
15Kowos etu lah monuwos pa lahn Christ. Ya nga ac eisla sie lahn Christ ac oru tuh in lahn sie mutan kosro? Tiana ku!
16Ya kowos tia etu lah sie mwet su sang manol nu ke monin sie mutan kosro eltal mano sefannala? Ma Simusla uh fahk kalem na, “Mwet luo ac fah mano sefannala.”
17A el su kupasryang nu sin Leum, el ma sefannala yorol in ngun.
18Kaing liki inkanek in kosro. Kutena ma koluk saya ma sie mwet el orala ac tia akkolukye manol; tusruktu mwet se su kosro el oru ma koluk nu ke manol sifacna.

19Ya kowos tia etu lah monuwos tempul lun Ngun Mutal su oasr in kowos, ac su itukot nu suwos sin God? Kowos tia ma lowos sifacna, a ma lun God.
20God El molikowosla ke sie mwe moul. Ke ma inge orekmakin monuwos nu ke wolana lun God.