Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - Rom

Rom 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ulis, iz ag igul tub en awaramoroi. Ag du tub gonugau ougab Uwait en petak eun go gusig tamacag, go Yesus nugau igul unum suban abe i meu, ag go imaiban, isanoron. Ag go dual iau daimai, gonugau ze doimai, sisiai moroimai, go dual i iwai macan.
2Du tub gonugau ougab petak gusig eun go ee gaul zabun gusig dabilaneu, go guzenamau go iborain. Bo, du tub go gonugau ougab petak eun go gusig tamacag, go Uwait nugau ameg ebu egun zabun igul eg aimai dabilacaneu. Guzenaimai, du go gue ougeman ee sag zimau.
3Ee go gaul zacaneu du nug “Iza du naliu, ee utaneu du go naliu tam”, guzenai i ze men. Ee utaneu du nug ee gaul zacaneu du go igul eg macaneu aimai guzenai i auren. Einen, du go Uwait nug gonugau pet imaceun.
4Agen du tub nugau salau du i sisian. Gonugau gumaneu du sag gonugau salau du igul naliu meu ta, igul eg meu ta, sisioroimai, tuguiai muramau. Igul go sul, Dubanou Ban go igual gumiganeu du, gonugtal ig ein salau mabun aigacaneu, gonun, Dubanou Ban nugtal du go salau naliu macaneu ta, tam ta, auraba, gusig tapai dabun isanaramau.
5Du tub nug eneu, “ziwas tutak go banou pet, ziwas ipal banou tam”, go guzenai dabilacaneu. Du tub nug guzenai dabilacaneu, “Ziwas unum go iborain iborain sag.” Oiagab petak emen dudu tutak tutak goagal dabeleu eim sag, agal oiagab asaimai, ein ziwas ebu zobu piabun aimai, guzenamam.
6Du tub nug ziwas tutak go banou, ziwas ipal banou i aneu, du go gue ziwas banou ebu zobu pianeu, go Dubanou Ban nugau wanib ulagwag murabun guzenaneu. Bo, du ee egun mui gaul zacaneu go han Dubanou Ban nugau wanib ulagwag moroimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai, ee go gaul zaneu. Du ougeman ee zacaneu go han Dubanou Ban nugau wanib ulagwag moroimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai, go ougeman ee zacaneu.
7Ig em e ebu, iguatal siksikabun tutak i dacanem. Ig iguatal igual dabeleu eim i noumanem.
8Ig awau daimai, ig Dubanou Ban nugau abu sesamoranem. Bo, igul go han petak. Ig Dubanou Ban nugau dabeleu eiman noumamam, go han gonugau abu sesamoranem. Gonun, ig awau dacanem ta, noumanem ta, ig Dubanou Ban nugau duailel sag. Ig gonugau abu tutak sesamoraimai, gonugau wanib ulagwag macanem.
9Gonun, Kristus go noumaimai, waseun. Duailel awau darem mui noumemen mui go agal Dubanou Ban dabun igul go guzeneun.
10Ag einen agal zaiagar agal igul sisiaranemen? Ag einen guzenai dabilanemen, ‘Igua du naliu, igual zaiger go naliu tam’? Ag dabilan, ig aiu ses unum Uwait nugau ameg ebu tapai damun, go nug ig unum sisicigamau.
11Uwait nugau ze nug guzenai aneu, “Dubanou Ban nug petak aneu, ‘Iz daminag, igul go petak zumau. Duailel unum ag izal ameab taubib wamam. Agen guzenai ailamamen, ‘Na igual Uwait.’”
12Gonun, ig iguatal igual igul beu beu guzenanemun, go Uwait auramam.
13Guzenaimai, ig iguazozou i sisicigab. Tam, ig guzenai dabilab, “Iguanag igual zaicig ze tub ta, igul tub go ebu memun, gonugau ougab petak eun abu i geben.”
14Iz igual Dubanou Ban, Yesus dual pezai darem, gonun, iz izal dabeleu gusig mui abiu, ig ee tub zai go ig Uwait nugau ameg ebu eg i usalamam. Bo, du tub nug guzenai aneu, “Iz ee go zai iz igul eg manai, gonun, iz ee go zaimai, iz Uwait nugau ameg ebu igul eg mem.” Guzenaimai, du go gue ee go zabun iborain tam. Igul go nugtal utaneu.
15Na ee tub zemen, nait zaun nugau ougab eg uba go, na nait zaun en ounab nug noumab tam. Kristus go du go en noumeun, gonun, go ee tub i zacaneu na ee go zimam, go peizaimai, gonugau ougab Yesus en petak eun eg muramam. Gonun, na igul go i guzenen.
16Ag igul naliu tub ze maimai, agal zaiagar en i dabeleimai, gaul mebi duailel ipal goagen agal wanimag ze biabial kuai awaramam.
17Uwait nugau duailel usalamoroi, ee ta ze zabun go banou tam. Gonugau duailel usalabun igul go guzenai. Uwait nugau Ah Wes nug ag isanaraba, ag duailel ipal ebu igul naliu maraimai, ag abai iau daimai, oiagab siksikai mui damamen.
18Du in go igul guzenai sesamoraimai, Kristus nugau salau mai damau, Uwait nug go en ougab siksikamau. Du go duailel ipal agen goen guzenai ze mamam, “Go igul naliu sesamoraneu.”

19Gonun, ig gusig daimai, igul ipal naliu maimai, iau dab. Ig ag iguazozou Uwait nugau igul naliu sesamoremun isanigamau.
20Ag agal ee zacanemen igul nug Uwait nugau salau eg i umau. Ee unum zabun Uwait nugau ameg ebu go naliu. Bo, zaun tub ee tub zabun eg dabilaba, na ee tub gaul zemen, go nait igul sesamoraimai, ee go zimau nagen go ebu igul eg mem. Nait igul go nug gonugau ougab petak eun abu utamau.
21Na nait zaun isanurabun, egun ta, wain ze ta i zen. Na han igul ipal gonugau ougab petak eun abu gibabun i guzenen.
22Nait ounab petak emen go gusig aimai, na ein igul guzenabun, suban dabileiba, men. Bo, duailel ipal agal ameagab ebu i guzenen. Nait igul go Uwait dual na ibaiz sag damau. Du in go suban dabeleimai, igul tub naliu macaneu, ses gonugau ougab oug go igul eg meun en dabilab tam, du go gue ougab siksikamau.
23Bo, du tub go dabeleu aliag aliag oimai, ee zacaneu, du go nugtal gonugau ameg ebu mui, Uwait nugau ameg ebu mui, igul eg macaneu. Einen, gonugau ougab petak eun go gusig tam, gonun, ee go zacaneu. Guzenaimai, du go igul tub guzenabun Uwait nugau ameg ebu eg aimai dabilacaneu, bo, go igul gue gaul guzenaneu, go petak igul eg macaneu.