Nɑhum - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Nɑhum in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ NAHUM TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ NAHUM TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Nɑhum

1
2
3