Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahkahn Melkahka Kan - Melkahkahn Melkahka Kan 2

Melkahkahn Melkahka Kan 2:8-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8I rong ngilen ei mwohnlimpoak. E tangatang kohdo pohn nahna kan, tangatang kodohng ie pohn kisin dohl kan.
9Ei mwohnlimpoak rasehng kasel men, rasehng tie wol pwulopwul men. E kesikesihnen limwahn kehlo. E kilikilengdo nan wenihmwtoko, e mwasamwasahn ie ni didwehweho.
10Ei mwohnlimpoak koasoiong ie. Ohlo Nna, keido ei mwohnlimpoak; ei mwohnlimpoak, kohdo iang ie.
11Ahnsoun kopou imwiseklahr; keteu tokedier;
12wahnrohs kan masalpesengier nansapw akan. Met iei ahnsoun kokoul, ngilen mwuroi kin peipeido sang nan mwaht akan.
13Wahntuhke pik kan tepidahr mat; nan wehwe direkilahr pwohtik pwohmwahu en masal en wain akan. Nna, keido ei mwohnlimpoak; ei mwohnlimpoak, kohdo iang ie.

Read Melkahkahn Melkahka Kan 2Melkahkahn Melkahka Kan 2
Compare Melkahkahn Melkahka Kan 2:8-13Melkahkahn Melkahka Kan 2:8-13