Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahkahn Melkahka Kan - Melkahkahn Melkahka Kan 2

Melkahkahn Melkahka Kan 2:6-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6Peh palimeing mihmi pahn moangei, oh peh palimaun kin damwedamwer ie.
7Lihen Serusalem kan, kumwail inoukihong ie, kumwail kahukihla ni mwaren tie marahra kan oh kasel kan me kumwail sohte pahn kedirapwahla at limpoak.
8I rong ngilen ei mwohnlimpoak. E tangatang kohdo pohn nahna kan, tangatang kodohng ie pohn kisin dohl kan.
9Ei mwohnlimpoak rasehng kasel men, rasehng tie wol pwulopwul men. E kesikesihnen limwahn kehlo. E kilikilengdo nan wenihmwtoko, e mwasamwasahn ie ni didwehweho.
10Ei mwohnlimpoak koasoiong ie. Ohlo Nna, keido ei mwohnlimpoak; ei mwohnlimpoak, kohdo iang ie.
11Ahnsoun kopou imwiseklahr; keteu tokedier;
12wahnrohs kan masalpesengier nansapw akan. Met iei ahnsoun kokoul, ngilen mwuroi kin peipeido sang nan mwaht akan.

Read Melkahkahn Melkahka Kan 2Melkahkahn Melkahka Kan 2
Compare Melkahkahn Melkahka Kan 2:6-12Melkahkahn Melkahka Kan 2:6-12