Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - Madiu

Madiu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Herodo ibu kini heangi Yuda dindiha tano mbira mini Bedelehemeni Merihanda Yasu taba henene. Taba hanayangi howa agali maru yakundi handagane mana mandabi hearu ti dindi kaundia ni tagira ibiragohayagi howa ibalu Yarusalemeni anda ibini.
2Ibuwa tigua, Yu wali agalinaga handame haga kini hole igiri gali taba hanayuago ibu agoha kabe. Ibunaga yakundime ni tagira ibiragohayagi howa darali hayagola de handarimago hondowa iname ibu mini yaraga hole ibirima, lalu lamini.
3Ani lamiyago hale howa Kini Herodo ibu mini burugulo hene. Wali agali bibahende Yarusalemeni hearumebi anidagua dege bu hene.
4Ani howa Herodo ibugua loma binigo mo miaga haguane hearubi Mana lowinigo lawai haga hearubi mo ngoai howa ti mo bila halu lalu, Mbirali Dabo Helenego ibulebira lowinigo ibu dindi agoha taba honolebirabe, lalu lamini.
5Ani layagola tigua ladai bialu lalu, Yuda dindiha tano mbira mini Bedeleheme ogoriani íbu holebira. Ngode Datagaliwabe mana latagi haga mbira henegome mbiwia halu lalu,
6Bedeleheme Yuda dindiha ngago Yudanaga tano timbuni ngaru emene nira lowa í̠ ndo. Í̠ha howa haru haga haguane mbira tagira ibulebira. Ibugua i̱naga Isaraele wali agali haru holebira, lalu gilibu winigo nga, lene.
7Ani layagola Herodohanda ohalu agali tara kaundia ni tagira ibiragohayagi howa ibiyaruhondo olowa tigua yakundi biago angi handayadabe hale hole ti mo bila hene.
8Tigua ibu lamiyagola ibugua tihondo lalu, Tígua igiri gali odago baya hangu tai bialu handa walia harimiyagua i̱nabi ibu mini yaraga hole poliya langule dai bilimu, lene.
9Ani layago hale howa tigua igiri gali biago tai bima pialu hearia yakundi ala handayago lone de hendene. De hondowa tigua turu hene. Tinaga turu holene timbuniore íbu wini. Yakundi biagome bamba halu igiri gali biago wiagoria pialu ema nabi hondo hene.
11Agali biaru ti anda mbira heagoha anda pialu hearia tigua igiri galibi igiri ai̱ya Meribi de handalu ge duli hanga ho biruwa igiri biagonaga mini yaraga halu hene. Tigua ngolobi mbirale mbira ira wagaya ngabiorebi ira mbiranaga ibane mini muwebi henenego Yasuhondo mini.
12Ani tagu miai halu tigua tininaga dindi dai bule hariga mendeni pialu dai binigo irane ti emaga handalu hearia Ngode Datagaliwabehanda tihondo lalu, Herodo karia dai nabi hariga mendeha pialu tínaga dindi dai bilimu, lalu lamiyadagua dai bini.
13Ti piyagola howa Yosebe ibu emaga handalu hearia Anduane Homogonaga dahuliyali mbira ha pani hene. Ha pani howa lalu, Herodohanda igiri biago bo wahole tai bulebirago í̠ heyalu igiribi ibu ai̱yabi tí yola halu Iyibi pudaba. Pu kamigola i̱na tí dindi tarani pudaba loliya hondo halimu, lene.
14Ani layagola Yosebe ibu heyalu ibugua igiribi igiri ai̱yabi mbiraga howa yo pialu Iyibi haru pene.
15Iyibi puwa tigua Herodo homelo lowa Iyibini haabo hene. Ani biyagola ala Anduane Homogohanda ibunaga mana latagi haga mbiragoha howa mbiwia ho winigo lola hai hene. Mbiwia henego ogo, I̱ igini Iyibi dindini howa tagira ibilo i̱na olarugo, Anduane Homogohanda lenego gilibu nga.
16Herodohanda agali tara dindi kaundia ni tagira ibiragohayagi howa ibiyarume ibu mo hondo hayada manda buwa ibu keba timbuniore hene. Keba timbuni howa ibugua igiri emene mali kira henerubi mali kira bolangua nahe henerubi Bedelehemeni henerubi dindi kawareni henerubi bibahendeore homelo, Bo wahai halimu, lene. Agali tara biarume, Yakundi pigane darali haya, lalu lamiyago ibugua manda buwa ani lene.
17Ani binigo Ngode Datagaliwabe mana latagi haga Yaremaiahanda ala mbiwia ho winigo lola henegonaga lo ngago ogo,
18Lama dindiha bi mbira laruago bi ogoni gibi yiyi lalu dugu biaruago hale ho ka. Leselohanda ibu waneiginirunaga dugu biarua. Ti homai hayagola wali agalime ibu bu mini mo palia holenaga bi la debodebo bilo hame naleore beda, lalu gilibu nga.
19Herodo homayagola howa Yosebe Iyibini howa emaga handalu hearia Anduane Homogonaga dahuliyali mbirame ha pani howa

20ibuhondo lalu, Heya. Igiribi ibu ai̱yabi haru halu Isaraele dindini dai bidaba. Igiri biago bo wahole manda bialu hayago ti homayago tí dai bidaba, lene.
21Ani layagola Yosebe ibu heyuwa igiribi ibu ai̱yabi haru halu Isaraele dindini dai bini.
22Ti dai bialu howa Yosebehanda Agelasa ibu aba Herodonaga pani ha aribia howa Yudanaga kini ka layagola hale howa ibugua Yuda dai bulene gi hene. Gi ho hearia ibugua emaga mende handalu hearia Ngode Datagaliwabehanda ibuhondo bia layadagua bialu ibu Galilini pialu
23Nasarete tanoni hole manda bialu ogoriani hondo hene. Ani binigo Ngode Datagaliwabe mana latagi haga henerume, Ibu Nasareteali ka lolebirago, lalu ala lenegonaga lola hene.