Mɑlɑsi - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Mɑlɑsi in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ MALASI TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ MALASI TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Mɑlɑsi

1
2
3